Naročene revije Minimize
Dostop do polnih besedil člankov  naročenih revij samo za UI

0013-9165 ENVIRONMENT AND BEHAVIOUR (od leta 1999 dalje)
0308-518X ENVIRONMENT AND PLANNING A (od leta 1999 dalje)
0265-8135 ENVIRONMENT AND PLANNING B : planning and design (od leta 1999 dalje)
0263-774X ENVIRONMENT AND PLANNING C : government and policy (od leta 1999 dalje)
0263-7758 ENVIRONMENT AND PLANNING D : society and space (od leta 1999 dalje)
0969-7764 EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES (od leta 1997 dalje)
0267-3037 HOUSING STUDIES (od leta 1997 dalje)
0269-3798 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE : IJGIS (od leta 1997 dalje)
0885-4122 JOURNAL OF PLANNING LITERATURE (od leta 1997 dalje)
0042-0980 URBAN STUDIES (od leta 1964 dalje)
1566-4910 JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT(od leta 1997 dalje)

Dostop do polnih besedil člankov določenih letnikov:

1461-6718 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING POLICY (dostop  do letn. 2005-2010)
0965-4313 EUROPEAN PLANNING STUDIES (dostop do letn. 2005-2010)
1403-6096 HOUSING, THEORY AND SOCIETY (dostop do letn. 2005-2010)
1461-5517 IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT APRAISAL (dostop do letn. 2010-1999)
0309-1317 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH (dostop do letn. 2008-2006)
0964-0568 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT (dostop do letn. 2005-2010)
0959-9916 JOURNAL OF PROPERTY RESEARCH (dostop do letn. 2004-2010)
0300-3930 LOCAL GOVERNMENT STUDIES (dostop do letn. 2005-2010)
 

  
Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si