Knjižnica in INDOK

Knjižnica Urbanističnega inštituta RS je specialna knjižnica z informacijsko in dokumentacijsko službo. Deluje od leta 1960. Namenjena je predvsem zaposlenim na inštitutu, odprta pa širši javnosti.
Zbira, ureja, hrani in posreduje gradivo s širšega področja urbanizma, arhitekture in sociologije.

Fond knjižnice:
- čez 24. 000 enot knjižnega gradiva, od tega več kot 2000 projektov Urbanističnega inštituta RS:
- čez 300 naslovov (okrog 4.900 letnikov) serijskih publikacij: domače in tuje revije s področja arhitekture, urbanizma in prostorskega načrtovanja; dnevno časopisje.

Izposoja gradiva na dom za 30 (knjige) oz. 14 (revije) dni: vse gradivo, razen arhivskih izvodov projektnih nalog, zadnjih letnikov revij, priročne knjižnice in časopisja;
Uporaba čitalnice za študij ali pregledovanje arhivskega gradiva ter časopisja;
Dostop do interneta ter uporaba računalnika za pisanje in urejanje besedila;
Pomoč pri iskanju gradiva in informacij.

Katalog knjižnice

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka: 9h – 13h
Ob torkih tudi popoldne : 15h – 17h

Delovni čas julij in avgust:
Od ponedeljka do petka: 9h – 13h

Kontaktni podatki:
+386 1 420 13 31 (vodja Vesna Slabe)
+386 1 420 13 32 (Uršula Bernik)
Fax: +386 1 420 13 30

Informacije, podaljšanje in naročanje gradiva, medknjižnična izposoja na javni elektronski naslov: knjiznica(at)uirs.si


Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si