Infrastrukturni program
Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno podporo temeljnjemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved. Osnovna področja podpore so:
  • Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti.
  • Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evrope ter izobraževanje in svetovanje raziskovalcem na tem področju.
  • Podatkovana infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter tendenc razvoja, za proučevanje temeljnih prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov.
  • Indok center kot podporo GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz podatkov.
  • Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center. 
 


Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si