Infrastrukturni program
Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno podporo temeljnjemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved. Osnovna področja podpore so:
  • Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti.
  • Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evrope ter izobraževanje in svetovanje raziskovalcem na tem področju.
  • Podatkovana infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter tendenc razvoja, za proučevanje temeljnih prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov.
  • Indok center kot podporo GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz podatkov.
  • Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center. 
 


Novice
Razstava Plečnikovo Trnovo
Urbanistični inštitut RS se pridružuje praznovanju Plečnikovega leta z manjšo razstavo »Plečnikovo Trnovo« v pasaži stavbe Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2.
Povezava

Več ...

Delovni čas knjižnice med prazniki
Knjižnica Urbanističnega inštituta RS bo 28. 4. 2017 zaprta.
Povezava

Več ...

Mesto med Vzhodom in Zahodom: Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta
Predavanje Sabine Mujkić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Mesto med Vzhodom in Zahodom: Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica, Zoisova 12, torek, 11. april 2017 ob 17.00 uri
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si