O inštitutu

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju.

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

Na UIRS je stalno zaposlenih okoli 30 raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino strokovnjakov različnih znanstvenih ved in disciplin, kot so arhitektura, krajinska arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, ekonomija, matematika, umetnostna zgodovina itd.

Novice
Sodeluj na fotografskem natečaju FOTOZGODBA NAŠE SOSESKE
Humana mesta: izzivanje merila mesta (5. september – 4. november 2016)
Povezava

Več ...

Urbanistični terminološki slovar
Obveščamo vas, da je 4.marca 2016 v Zbirki Slovarji ZRC SAZU izšel Urbanistični terminološki slovar, ki sta ga pripravila in izdala Urbanistični inštitut RS in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Knjigo lahko naročite preko spodnje povezave po ceni 34€ (z vključenim DDV) .
Povezava

Več ...

Podnebne spremembe? Pa kaj!? / Potujoča predstavitev / 10. december 2015 – 15. januar 2016, knjižnica Urbanističnega inštituta RS
21. konferenca držav pogodbenic Okvirne konvencije ZN za spremembo podnebja (UNFCCC), ki prav zdaj poteka v Parizu, ponovno postavlja v ospredje zanimanja temo podnebnih sprememb in potrebe po odzivanju. Ob tej priložnosti je v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije na ogled potujoča predstavitev Podnebne spremembe? Pa kaj!?
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
Najava predavanj
Ni nobenih zapisov
Pregled predavanj
 Ostala predavanja ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si