O inštitutu

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju.

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

Na UIRS je stalno zaposlenih okoli 30 raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino strokovnjakov različnih znanstvenih ved in disciplin, kot so arhitektura, krajinska arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, ekonomija, matematika, umetnostna zgodovina itd.

Novice
Javni prostori za lokalno življenje
Poziv k oddaji prispevkov – podaljšan rok oddaje do 13. marca 2017! JAVNI PROSTORI ZA LOKALNO ŽIVLJENJE Skupne vrednote v raznolikih mestnih skupnostih kot temelj za participativno zagotavljanje lokalnih javnih prostorov UIRS in UNI-LJ FA, Ljubljana, 24.-26.5.2017
Povezava

Več ...

Slovensko znanje nagrajeno s 700 tisoč evri (prispevek na spletni strani SIOLNet.)
Trije projekti, pri katerih sodelujejo Slovenci (med njimi tudi Urbanistični inštitut RS), so bili uspešni na mednarodnem razpisu pametne prihodnosti mest in bodo dobili nekaj manj kot 700 tisoč evrov, še 425 tisoč evrov bo dodala Slovenija, nekaj manj kot 270 tisoč evrov pa je naša država za te projekte pridobila še na razpisu Cofund.
Povezava

Več ...

Trije projekti slovenskih raziskovalcev uspešni na evropskem razpisu (prispevek na spletni strani Dela)
Tri slovenske raziskovalne ekipe, med njimi tudi ekipa Urbanističnega inštituta RS, so na Cofund razpisu prejele sredstva svoje projekte. Skupna vrednost je skoraj 700 tisoč evrov, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) bo iz državnih sredstev prispevala 425.000 evrov. Dodatnih skoraj 270.00 evrov za sofinanciranje pa je ARRS pridobila na razpisu ERA-NET Cofund.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
Najava predavanj
Ni nobenih zapisov
Pregled predavanj
 Ostala predavanja ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si