Zaposleni
dr.Aljaž Plevnik, univ. dipl. geogr.
tel.: +386 (0)1 420 13 23, e-pošta: aljaz.plevnik@uirs.si
mag.Andrej Gulič, univ. dipl. soc.
tel.: +386 (0)1 420 13 17, e-pošta: andrej.gulic@uirs.si
mag.Barbara Černič Mali, univ. dipl. ekon.
tel.: +386 (0)1 420 13 15, e-pošta: barbara.cernic@uirs.si
doc. dr.Barbara Goličnik Marušić, univ. dipl. inž. kraj. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 46, e-pošta: barbara.golicnik-marusic@uirs.si
Barbara Mušič, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 25, e-pošta: barbara.music@uirs.si
urbanizem
Biba Tominc, univ. dipl. geogr. in pedag.
tel.: +386 (0)1 420 13 34, e-pošta: biba.tominc@uirs.si
Boštjan Cotič, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 21, e-pošta: bostjan.cotic@uirs.si
dr.Boštjan Kerbler, univ. dipl. geogr.
tel.: +386 (0)1 420 13 38, e-pošta: bostjan.kerbler@uirs.si
dr.Damjana Gantar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 47, e-pošta: damjana.gantar@uirs.si
Dušan Antolič
tel.: +386 (0)1 420 13 48, e-pošta: 
hišnik
Franc J. Zakrajšek, univ. dipl. inž. mat.
tel.: +386 (0)1 420 13 16, e-pošta: franc.zakrajsek@uirs.si
dr.Igor Bizjak, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 39, e-pošta: igor.bizjak@uirs.si
informatika
mag.Ina Šuklje Erjavec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 19, e-pošta: ina.suklje-erjavec@uirs.si
dr.Luka Mladenovič, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 43, e-pošta: luka.mladenovic@uirs.si
Maja Jevnišek, dipl. medn.poslovanja
tel.: +386 (0)1 420 13 10, e-pošta: maja.jevnisek@uirs.si
tajništvo/kadrovsko
dr.Matej Nikšič, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 44, e-pošta: matej.niksic@uirs.si
Minca Govekar
tel.: +386 (0)1 420 13 27, e-pošta: minca.govekar@uirs.si
računovodstvo
Mojca Balant, univ. dipl. inž. kraj. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 36, e-pošta: mojca.balant@uirs.si
Mojca Žlempergar, mag. upr. ved
tel.: +386 (0)1 420 13 26, e-pošta: mojca.zlempergar@uirs.si
Računovodstvo in finance
Doc. dr.Nataša Ravbar, univ. dipl. geogr. in sinol.
tel.: +386 (0)1 420 13 22, e-pošta: natasa.ravbar@zrc-sazu.si
kras, kraška hidrologija, kartiranje ranljivosti, kraški vodni viri, kraške poplave
Nina Goršič, univ. dipl. inž. arh.
tel.: +386 (0)1 420 13 35, e-pošta: nina.gorsic@uirs.si
Znanstveni svetnikRichard Sendi, dr.
tel.: +386 (0)1 420 13 29 , e-pošta: richard.sendi@uirs.si
Urbanistično planiranje
mag.Sabina Mujkić, univ. dipl. inž. geod.
tel.: +386 (0)1 420 13 14, e-pošta: sabina.mujkic@uirs.si
Sergeja Praper Gulič, univ. dipl. inž. agr.
tel.: +386 (0)1 420 13 18, e-pošta: sergeja.praper@uirs.si
Uršula Bernik, univ. dipl. bibl.
tel.: +386 (0)1 420 13 32, e-pošta: ursula.bernik@uirs.si
Vesna Slabe, univ. dipl. bibl. in prim. jez.
tel.: +386 (0)1 420 13 31, e-pošta: vesna.slabe@uirs.si
dr.Vlasta Vodeb, univ. dipl. soc. kult. in fil.
tel.: +386 (0)1 420 13 41, e-pošta: vlasta.vodeb@uirs.si
Prosta delovna mesta

Trenutno ni potreb po novih zaposlitvah.


Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si