Domači in mednarodni raziskovalni projekti
Filter by
   
Išči
Records 1-10 of 28  
page1   
ZMOREMO-Nadaljevanje, DOSTOPNOST III
Razno: Malteški Red Slovenia; Zdravstveni domovi,  1. oktober 2016 - 31. december 2020
QAPS, Model za kakovostno staranje v odmačem bivalnem okolju
ARRS,  1. maj 2017 - 30. april 2020
PROSPERITY, Podpora lokalnim in nacionalnim upravam pri izboljšanju kakovosti in uvajanju Celostnih prometnih strategij. / Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans.
Horizon 2020,  1. maj 2016 - 31. avgust 2019
LUMAT, Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj)
Central Europe,  1. maj 2016 - 30. april 2019
INSIST.PP, Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja
ARRS - temeljni raziskovalni,  1. januar 2016 - 31. december 2018
UCITIES, Human Cities: Challenging the city scale
Creative Europe Culture,  1. oktober 2014 - 30. september 2018
OPN MOL SD, Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
MOL,  2. september 2016 - 29. junij 2018
INSPIRATION, INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION
Horizon 2020,  1. marec 2015 - 28. februar 2018
Parkirni standardi MOP, Analiza in izhodišča za prenovo mirujočega prometa v urbanih naseljih v povezavi na prometno politiko
Domači ,  8. maj 2017 - 8. december 2017
CULTINE, Cultural heritage and its potential for a territorial cohesion in the integrated Europe
FP7,  1. november 2013 - 31. oktober 2017
Novice
10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
Že peto leto tudi v Sloveniji 10. junija praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau. Na ta dan sta umrla slavna arhitekta gibanja Antonio Gaudi in Ödön Lechner. Organizacije iz celega sveta pripravijo prireditve, vodenja, delavnice in razne dogodke. V letu 2017 je tema praznovanja Gibanje v Art Nouveau …
Povezava

Več ...

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji.
Povezava

Več ...

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji med 16. in 18. majem 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pričakovane rezultate projekta in pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.
Povezava

Več ...

 Ostale novice ...
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si