Analiza politik in presoja učinkov Minimize

Eno od novejših raziskovalnih področij inštituta so analize politik in presoje učinkov, s katerimi se spremlja izvajanje posameznih politik ali projektov. Poleg naknadnega presojanja se potencialne učinke ugotavlja tudi vnaprej, še preden se predpisi ali politike sprejmejo oziroma projekti izvedejo. Na tak način zagotovimo učinkovito rabo prostora, ustrezno varovanje okolje ter učinkovito rabo finančnih in človeških virov. Inštitut ima ustrezna znanja za izvajanje presoje vplivov na okolje, v novejšem času pa so domače in mednarodne raziskave namenjene presoji učinkov na prostor in presoji učinkov predpisov.

  
Projekti


       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si