Arhitekturna in urbanistična zgodovina

Raziskovanje arhitekturne in urbanistične zgodovine je odločilnega pomena, ker prispeva nujna znanja, potrebna za načrtovanje trajnostnega razvoja mest, za načrtovanje prenove, revitalizacij in regeneracije, za ohranjanje arhitekturne in urbanistične dediščine in krepitev kulturne identitete. Oblika mesta je rezultat njegovega zgodovinskega razvoja, notranjih in zunanjih dejavnikov. Mesto je živ organizem, ki raste stoletja ali celo tisočletja, se razvija in spreminja ter prilagaja načinu življenja in vsakokratnim potrebam mestnega prebivalstva. Najbolj spremenljivo je stavbno tkivo, ki se prilagaja in menjava, kot se menjajo človeške generacije. Počasneje se spreminja parcelni sistem, ki pogosto preživi več človekovih generacij, celo več stoletij, najbolj trdožive pa so trase ulic, ki lahko ostanejo nespremenjene tudi tisočletja. Zgodovinske strukture torej dajejo mestom njihovo edinstveno identiteto in individualni karakter, predstavljajo konstante bodočega mestnega razvoja, eno od izhodišč urbanističnega načrtovanja in oblikovanja danes in so temelj bodoče identitete mesta.

RAZISKOVANJE SECESIJSKE ARHITEKTURNE DEDIŠČINE

V sklopu programa Znanost mladini v letu 2008, ki ga finančno podpira Agencija za raziskovalno dejavnost RS, je Urbanistični inštitut RS skupaj z Arhitekturnim muzejem Ljubljana in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območno enoto Ljubljana v letu 2008 izvedel projekt Raziskovanje secesijske arhitekturne dediščine. Projekt je potekal od februarja do novembra 2008, cilj projekta pa je bil popularizacija secesijske umetnostne, predvsem urbanistične in arhitekturne dediščine v Sloveniji med otroki in mladostniki. Izobraževanje otrok in mladine na tem področju je temeljnega pomena za spodbujanje varstva in prenove dediščine in krepitev kulturne identitete Slovenije, kar je tudi ena od prioritet kulturne politike Evropske unije.

ART NOUVEAU & SOCIETY/ NOVA UMETNOST & DRUŽBA (2005–2008)

Triletni projekt Art Nouveau in Society/ Nova umetnost in družba se je ukvarjal s preučevanjem družbenega, političnega in gospodarskega okolja, v katerem se je razvijal evropski art nouveau, ter vloge, ki jo je to gibanje igralo pri zbliževanju mest nekdaj in danes. V okviru projekta je bila pripravljena multimedijska predstavitev, zasnovana kot trajno pomagalo, ki naj partnerjem olajšuje prikazovanje njihove dediščine kot ene od vezi, ki jih zbližujejo z drugimi evropskimi državami.

ART NOUVEAU & ECOLOGY (2010-2015)

Petletni projekt Art Nouveau& Ecology/ Nova umetnost in ekologija proučuje odnose med umetnostnim gibanjem na prelomu 19. In 20. stoletja in sodobnim razvojem naravoslovnih znanosti ter inovacije v umetnosti in arhitekturi, ki so pred sto leti sprožile vprašanja ekologije in trajnostnega razvoja. Velika mednarodna potujoča razstava bo poskusila odgovoriti na vprašanje, kako lahko umetnost prispeva h graditvi skupnega evropskega prostora v kulturno in politično razdrobljeni evropski skupnosti in kaj se lahko naučimo od prednikov, da bi ohranili naš planet.

Projekti
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si