Demografske študije

Demografske spremembe odločilno vplivajo na spremembe v prostoru, predvsem na urbani razvoj. Za zahodno družbo je značilno, da se vse bolj stara in temu dejstvu se v zadnjem času prilagajajo tudi raziskovalne prioritete. Staranje prebivalstva je posebej značilno za  Evropo, kjer predstavlja populacija starejših od 65 let že skoraj petino prebivalstva, do leta 2050 pa se bo ta delež dvignil na 30 %. Staranje prebivalstva zahteva prilagajanje prostorskih politik, spremembe v načrtovanju bivalnega prostora, pa tudi prilagajanje družbenih institucij in  storitev. Problemu staranja prebivalstva EU posveča vedno večjo pozornost in ni slučaj, da bo tej problematiki posvetila leto 2012 (European Active Ageing Year).
UIRS se s to problematiko ukvarja v okviru različnih mednarodnih in domačih projektov.

Projekti
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si