Enake možnosti

Na področju raziskovanja enakih možnosti v prostorskem načrtovanju so v ospredju ljudje in njihove potrebe. Prostorsko načrtovanje tako s politikami kot prakso posega v naše vsakdanje življenje. Namenska raba prostora in regulacije za načrtovanje grajenih struktur, zelenih površin, odprtih javnih prostorov, prometa, … vplivajo na kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.

V sklopu tega področja se na inštitutu ukvarjamo z dostopnostjo za invalide, družbenimi vidiki prostorskega planiranja,  prostorskim vidikom problematike enakosti spolov, GIS analizami ustreznosti lokacij javnih storitev, …

Nekaj raziskav, publikacij in projektov:
- 
Muzeji, javnost, dostopnost

-  Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

-  Enake možnosti v prostorskem načrtovanju: priporočila za prostorske analize na lokalni ravni

-  Interaktivna spletna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi

-  Dostopen muzej: smernice za dobro prakso

-  Priprava kazalcev za oceno vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov
-  GenderAlp! Prostorski razvoj za ženske in moške

Projekti
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si