Informatika

Na področju informacijskih vede raziskuje UIRS možne uporabe medmrežnih GIS sistemov za podporo odločanju in javni participaciji. To je še vedno razmeroma novo področje, ki omogoča, da se v proces urbanističnega planiranja vključi javnost preko interneta, ki je vse bolj in bolj dostopen v Sloveniji. Nova raziskovalna opreme, ki smo jo pridobili v letu 2009, nam omogoča lažjo namestitev potrebne programske opreme za vzpostavitev medmrežnih GIS sistemov. DotNetNuke odprtokodni sistem za upravljanje vsebin spletišč, spletnih portalov in spletnih strani, ki smo ga uporabili kot osnovo programsko opremo za PPGIS raziskovalni sistem bomo nadgradili z odprtokodnimi Googlovimi orodji. Le-ta se vse bolj uveljavljajo kot poceni alternativa dragim rešitvam, ki jih ponujata ESRI in Avtodesk programski hiši.

Projekti


       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si