Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so eden od svetovnih procesov, ki naj bi v prihodnjih desetletjih močno vplivali na razvoj naravnih in človekovih sistemov. Kljub negotovostim glede poteka sprememb podnebja obstaja v strokovni in politični javnosti visoka stopnja strinjanja, da se je na izzive potrebno ustrezno odzvati. Odzivanje zajema blažitev, to je ukrepe, usmerjene v zmanjševanje izpustov toplogrednih vplivov, in prilagajanje na pričakovane vplive podnebnih sprememb, Dejavnosti UIRS potekajo trenutno predvsem na področju prilagajanja podnebnim spremembam v povezavi s prostorskim razvojem in prostorskim načrtovanjem.

Projekti
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si