Prenova urbanih območij

Pojem prenove je vključen v sam koncept trajnostnega razvoja. Pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih. Cilji prenove so dvig kvalitete fizičnega in socialnega prostora, demografsko in ekonomsko oživljanje mest in naselij, krepitev kulturne identitete mest in naselij ter posameznih stavb in dvig življenjskega standarda stanovanjskih območij na raven današnjih potreb.

Urbanistični inštitut se ukvarja z metodološkimi in načrtovalskimi vidiki urbane prenove mestnih središč, stanovanjskih naselij in degradiranih območij.

Projekti


Udeleženci simpozija o rabi kulturnih potencialov porudarskih regij. Foto: Roman Rozina, maj 2011

Cobraman delavnica. Foto: Barbara Mušić

       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si