Promet in urbana mobilnost

Prometne raziskave so osredotočene na razvoj konceptov in zasnovo prometne infrastrukture na državni, regionalni in lokalni ravni, na razvijanje prometne politike ter na pripravo strategij posameznih prometnih sistemov na vseh ravneh.

Izvedba raziskav o mobilnosti, prometnemu sistemu in spreminjanju potovalnih navad različnih ciljnih skupin.

Področja raziskovanja so: integracija prometnega in prostorskega načrtovanja, celostno (mestnega) prometno načrtovanje, upravljanje mobilnosti, vplivi prometa na okolje, spremljanje in vrednotenje izvedenih ukrepov.

Projekti

 

 

       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si