URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO, KRAJINSKO NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE Minimize

Urbanistično, arhitekturno in krajinsko načrtovanje ter oblikovanje je najobsežnejše in najbolj kompleksno področje delovanja. Nanaša se na raziskovalno in aplikativno delo na področju umeščanja dejavnosti v prostor ter njihovega součinkovanja.

Delo na področju načrtovanja mestne krajine vključuje: razvoj novih pristopov in metodologij za načrtovanje vse-vključujočih prostorov; oblikovanje podrobnejših pravil za usmerjanje urejanje, varovanje, oblikovanje in razvoj vse-vključujočih javnih prostorov v urbanih okoljih; raziskovanje problemov in potencialov urejanja in uporabe odprtih prostorov; razvoj novih pristopov in metodologij načrtovanja mestnih zelenih površin ter priprave celovitih strategij njihovega načrtovanja, urejanja in vzdrževanja za izboljšanje kvalitete bivanja v mestih in naseljih.

RAZVOJ METOD

Razvoj metod je tesno povezan z razvojem e-GIS orodij in podpornih metod. Z vsebinskega vidika so v ospredju raziskave za razvoj metod za ugotavljanje in vrednotenje družbene sprejemljivosti posegov v prostor, ter za preveritev potencialov metode scenarijev za spremljanje in vrednotenje neposrednih in posrednih sprememb v prostoru.

Rezultati so uporabni za snovanje, utemeljevanje in vrednotenje različnih prostorskih, okoljskih, infrastrukturnih in družbeno-ekonomskih politik, za strateško načrtovanje mest, zelenih sistemov ter sistemov mobilnosti in za praktične usmeritve urejanja za vse-vključujočega prostora.

 

  
Projekti


       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si