Ranljive skupine prebivalstva

UIRS si je že v preteklosti pridobil pomembna znanja na področju raziskovanja in načrtovanja prostora za posebej ranljive skupine ljudi: funkcionalno ovirane, slepe in slabovidne, starejše itd. Na tem področju raziskovanja in načrtovanja v prostoru ima pomembno vlogo, ki jo je v zadnjem času še okrepil z raziskavami v okviru mednarodnih in domačih projektov. V sklopu teh projektov se ukvarja s problematiko starejših ljudi, s pravicami invalidov in dostopnostjo urbanega prostora za vse skupine prebivalstva itd. Inovativni pristopi k tej problematiki in rezultati tega pomembnega raziskovalnega področja so bili že uspešno implementirani  v načrtovanju konkretnega urbanega prostora (odpravljanje grajenih ovir, povečanje dostopnosti..), bili pa so tudi predstavljeni na pomembnih domačih in mednarodnih konferencah kot tudi v znanstvenih člankih….

OBJAVLJENI ČLANKI

 

Spletni vodnik za invalide in tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi
(članek je bil objavljen v posebni izdaji revije Urbani izziv, sept. 2012)

 

Projekti
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si