Regionalni prostorski razvoj in načrtovanje

Raziskave so usmerjene na analizo in vrednotenje prostorskih sprememb v sistemu poselitve, infrastrukture, naravne in kulturne krajine in drugih sektorjev na regionalni ravni s ciljem spodbujanja novih trajnostnih zasnov rabe prostora kot omejenega razvojnega vira, ki omogoča in spodbuja procese regionalnih razvojnih sprememb v skladu z opredeljenimi, v trajnost usmerjenimi razvojnimi cilji družbe.

Prostorsko načrtovanje na regionalni ravni je usmerjeno v izdelavo strokovnih podlag za pripravo regionalnih prostorskih načrtov.

Linki na projekte:

Projekti

       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si