Stanovanjske raziskave

Izvedba teoretičnih in empiričnih študij o stanovanjski problematiki. Glavna področja raziskovanja so: splošna stanovanjska teorija; stanovanjska politika; stanovanjski sistemi, delovanje stanovanjskega trga; stanovanjsko financiranje in gradnja; stanovanjski statusi; stanovanjski standardi, kakovost stanovanja; stanovanjsko upravljanje, vzdrževanje in prenova; rehabilitacija velikih stanovanjskih sosesk; arhitekturni in urbanistični vidiki oblikovanja stanovanj in stanovanjskega okolja; ter splošna kakovost bivalnega oziroma stanovanjskega okolja.


 

Projekti


       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si