Zakonodaja

Inštitut sodeluje z ministrstvom, pristojnim za prostor in okolje, pri pripravi zakonodaje s področja urejanja prostora, graditve objektov, varstva okolja, stanovanjske in prometne politike ter drugih tem, s katerimi se ukvarja. Hkrati pripravlja študije za spremljanje stanja po uveljavitvi zakonodaje ali pred njenimi spremembami ter za izvajalce in uporabnike pripravlja ustrezne rešitve in tako strokovno pomaga pri uveljavitvi posameznih določil.

Projekti


       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si