Urbani izziv

Urbanistični inštitut Republike Slovenije v okviru inštitutske založbe »Urbani izziv − publikacije« izdaja mednarodno znanstveno-strokovno periodično publikacijo Urbani izziv ter znanstvene in strokovne monografije, ki se nanašajo na različne prostorske tematike (glej publikacije).

Revija Urbani izziv je namenjena razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora v Sloveniji in tujini. Na leto izideta dve številki. Prva številka izide junija, druga decembra. Poleg rednih številk izhajajo tudi t. i. posebne izdaje. Vsi prispevki so objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetki in polna besedila člankov so vključeni v številne mednarodne bibliografske baze, med drugim tudi v SCOPUS Elsevier. Revija je v postopku evaluacije za vključitev v bazo Thomson Reuters – Web of Knowledge. 

 

Revija Urbani izziv

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si