Search
en-USsl-SI

Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS

Slika: Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS
0 4294

Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS

Knjižnica bo 24. 6. 2024 ZAPRTA

V tem času lahko naročite gradivo preko servisa MOJA KNJIŽNICA ali elektronske pošte knjiznica@uirs.si.

V tem času lahko naročite gradivo preko servisa Moja knjižnica ali elektronske pošte knjiznica@uirs.si.  Ko bomo gradivo pripravili, vas bomo o tem obvestili in se dogovorili, kdaj boste gradivo lahko prevzeli. Manjšo količino gradiva lahko vrnete v nabiralnik pred vhodom na inštitut. V knjižnico se je možno vpisati tudi preko spleta. Članarina je brezplačna.

Če gradiva ne morete prevzeti osebno, vam ga lahko pošljemo po pošti. Poštnino plača uporabnik/naročnik.

Oblikovanje stavb in urejanje naselij v občini Cerknica - strokovni posvet

Slika: Oblikovanje stavb in urejanje naselij v občini Cerknica - strokovni posvet
0 1229

Oblikovanje stavb in urejanje naselij v občini Cerknica - strokovni posvet

9. 4. 2024, Cerknica

V torek 9. aprila 2024 je bil okviru priprave strokovnih podlag za prostorske akte občine Cerknica izveden strokovni posvet namenjen predstavitvi priprave in vsebin priročnika o oblikovanju stanovanjskih stavb »Naše hiše«. Poudarek je na posebnostih stavb, ki izhajajo iz regionalno značilne arhitekturne tipologije, prikazu ustreznih in neustreznih rešitev ter odzivov na sodobne trende oblikovanja in umeščanja stavb.

Pri novogradnjah in prenovah v občini Cerknici želimo osveščati lastnike o prostorskih kakovostih in posebnostih občine Cerknica, ki poleg izjemne kulturne krajine zajemajo tudi naselja z ohranjeno in prepoznavno urbanistično strukturo. Če želimo ohraniti regionalne posebnosti in notranjski značaj prostora, morajo biti novogradnje in prenove v takšnem prostoru izvedene z veliko mero odgovornosti.

Uvodni predstavitvi vsebin s strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (UIRS) je sledila vodena razprava o vprašanjih, s katerimi se pri načrtovanju novogradenj in obnov stavb srečujejo različni deležniki kot so arhitekti, občinska uprava,  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in izvajalci gradenj in prenov.  Posebna pozornost je bila namenjena razmisleku o tem, kako lahko skupaj ozaveščamo naročnike in občane ter povečujemo zavest o pomembnosti ohranjanja značilne podobe naselij in stavb. Konstruktivna razprava je prinesla izmenjavo pogledov na težave in naloge, s katerimi se soočajo deležniki, ki so vključeni v proces, ki vodi od načrtovanja novogradnje ali prenove do pridobitve uporabnega dovoljenja za stanovanjsko stavbo.

 

Tekst: Damjana Gantar

Fotografije: Nina Goršič

Projekt financira Občina Cerknica

Noč knjige 2024: Branje drevesom

Slika: Noč knjige 2024: Branje drevesom
0 1255

Noč knjige 2024: Branje drevesom

četrtek, 25. 4. 2024, ob 18. uri, domačija Pr' Lenart na Belem, Medvode

Branje drevesom je vsakoletni dogodek prilagodljivega formata. Pesniki, pisatelji, ljubitelji literature, občudovalci narave ali sprehajalci se podajo v gozd, kjer drevesom berejo leposlovje ali branju le prisluhnejo. Kako bo naša Noč knjige videti letos? Z domačije Pr' Lenart se bomo ob 18. uri podali na kratek, približno 20-minutni sprehod do rastišča črnega bora nad Belim. Nad travniki bomo vstopili v gozd. Nezahtevna hoja po nemarkirani poti terja dobro obutev in počasne preudarne korake. Spremljali nas bosta poezija in proza, poskusili bomo brati drevesom in brati drevesa ter videti svet onkraj. Ko se bo pričelo mračiti, se bomo vrnili in popotovanje zaključili na domačiji Pr' Lenart na Belem.

Dogodek pripravljajo v soorganizatorstvu: Jakob Šubic, Gregor Rozman, Ajda Bračič in domačija Pr' Lenart. VEČ O DOGODKU

Kdaj: četrtek, 25. 4. 2024, ob 18. uri.

Predstavitev za širšo javnost, dogodek, poteka v sklopu mednarodnega projekta Smoties - Humana mesta, Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih Urbanističnega inštituta RS in dogodkov Noč knjige. Brezplačno. V primeru izjemno deževnega vremena bodo branja le na domačiji.

Strokovni posvet "Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja" na Sejmu DOM

Slika: Strokovni posvet "Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja" na Sejmu DOM
0 1288

Strokovni posvet "Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja" na Sejmu DOM

Petek, 8. 3. 2024, Sejem Dom, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Več o projektu DEDIS

V petek, 8.3.2024, se je v okviru ljubljanskega sejma DOM in organizacije Gradbenega inštituta ZRMK, odvil strokovni posvet »Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja«. Posvet je naslovil soočanje s podnebnimi spremembami in razogljičenje stavbnega fonda ter iskanje primernih rešitev za vgradnjo fotonapetostnih in drugih naprav za rabo sončne energije na stavbah kulturne dediščine in v območjih naselbinske dediščine. V kolikšni meri lahko kulturna dediščina pripomore k doseganjem visoko zastavljenih ciljev Evropske unije o razogljičenju? Pri posegih v kulturno dediščino želimo preprečiti tiste posege, ki bi izničili njeno identiteto in vrednote, a vendarle omogočiti nadgradnje, ki ohranjajo njeno dolgoročno rabo. Posveta so se udeležili predstavniki pristojnih ministerstev, lokalnih skupnosti, konservatorji, arhitekti in inženirji, predstavniki ponudnikov fotonapetnostnih naprav in drugi zainteresirani. Razvila se je živahna razprava o pomenu in vrednotah kulturne dediščine, zagotavljanju požarne varnosti, postopkih umeščanja FN v prostoru ter možnostih in omejitvah elektro omrežja. Posvet je bil organiziran v okviru znanstveno raziskovalnega projekta DEDIS (CRP V5-2358 Metodologija umeščanja fotonapetostnih naprav na stavbe kulturne dediščine in v območjih naselbinske dediščine ter posodobitev Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine) projektnih partnerjev Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Gradbenega inštituta ZRMK, Instituta Jožef Stefan ter Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Tekst: Maja Debevec

Foto: Neva Jejčič

8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju

Slika: 8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju
0 1586

8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju

Sreda, 20. marec 2024, Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško

Osrednja tema letošnje konference je prevozna revščina, ki jo bodo v plenarnem delu predstavili tuji in domači strokovnjaki. V interaktivnem delu konference bodo organizirane štiri delavnice na teme prevozne revščine, državne celostne prometne strategije, umirjanja prometa v naseljih ter velike generatorje prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna, a številčno omejena. Potrebna je  PRIJAVA. Potekala bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. 

Konferenca bo organizirana skladno z usmeritvami za izvedbo nizkoogljičnega dogodka. Ker se največje zmanjšanje ogljičnega odtisa doseže z načinom prihoda, organizatorji pozivajo k trajnostnemu prihodu na konferenco. Lokacija konference je umeščena ob železniško progo, ki omogoča dostop z vlakom v dobri uri iz smeri Ljubljana, Maribor, Brežice in Velenje. Lokacija konference je od železniške postaje oddaljena 10 minut hoje. VOZNI REDI

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z izvajalci ciljnega raziskovalnega programa, ZRC SAZU, na temo prevozne revščine ter UIRS v okviru projekta LIFE Care4Climate.

PROGRAM konference

©Dnevnik –foto Nenad Pataky

Kako pripraviti projektni predlog, ki uspe na razpisu?

Slika: Kako pripraviti projektni predlog, ki uspe na razpisu?
0 1441

Kako pripraviti projektni predlog, ki uspe na razpisu?

Pisanje projektov, 5. - 6. 2. 2024

Prvi dan smo raziskovali kako napredovati "Od Ideje do projektnega predloga". Dotaknili smo se pomembnosti tega, da pri oblikovanju projektnega predloga izhajamo iz strategije razvoja lastne inštitucije. Ciljna naravnanost je namreč ključna pri zagotavljanju kontinuiranosti našega dela in nam omogoča boljšo preglednost nad področjem, ki se uporabi pri utemeljitvi ozadja projektnega predloga. 

Potrebe trga so pri EU projektih precej jasno opredeljene v strategijah EU, programskih dokumentih pa tudi v samem razpisu. Naša naloga je osmisliti katere korake bomo s projektom naredili v smer uresničevanja opredeljenih ciljev EU. Pri tem je pomemben poudarek na umeščanju teh v razvoj lokalnega okolja (pridobitev pisem podpore le-teh doda projektnemu predlogu več teže in možnosti za odobritev predloga) in njihovem prenosu tudi izven geografskega območja EU (globalni vpliv je ena izmed prioritet EU). Le tako namreč lahko zagotovimo dodano vrednost našega projekta in orišemo njegov doprinos k izboljšani kvaliteti življenja v Evropi.

Po opravljeni temeljiti analizi sledi konkretiziranje projekta na glavne in specifične cilje, ki se kasneje izražajo v delovnih paketih in projektnih aktivnostih. Dotaknili smo se skrbnega finančnega in časovnega načrtovanja, ter izvedljivosti zastavljenih ciljev. 

Prvi del delavnice, v sklopu katerega smo pridobivali veščine, ki jih potrebujemo za uspešno oddajo prijav na odprte razpise, ter znanja za razvoj idej v projektne predloge, je izvedla PiNAnacionalna kontaktna točka programa CERV. Gre za program, ki nudi povezavo med raziskovalnim delom in njegovo aplikativnostjo v družbi. Slednje je smiselno upoštevati tudi pri sestavi projektnega partnerstva.

 

Delavnico drugega dne je vodila Motovila, nacionalna kontaktna točka programa Ustvarjalna Evropa. Program velja za enega zahtevnejših na tem področju, tako da so udeleženci odšli kvalitetno opremljeni za učinkovito komuniciranje o projektu ter za širjenje njegovih rezultatov. Omenjeno ni ključno le za uspešno prijavo na razpis, vzpostavitev stika z ustreznimi deležniki in za oblikovanje novih sodelovanj, ampak predstavlja tudi pravno obveznost v skladu s pogodbo o dodelitvi podpore EU. Učinkovita komunikacija in širjenje sta ključna tako za uspešno prijavo, kot tudi za samo izvajanje in zaključek projekta. Pri tem pa je nujno upoštevati presečišče zgodbe lastnega projekta, zgodbe ciljne skupine in EU programa, ki ga financira.

Proces oblikovanja zgodbe je bil slikovito predstavljen s primerjavo procesa priprave hrane (izbor pravih sestavin in začimb, njihove uporabe, priprave in končne prezentacije). Pri tem je potrebno ujeti pravo mero med eksotiko novih idej in večno preverjeno klasiko.

Jasno razdelana in zasledovana komunikacijska strategija skozi celotno projektno prijavnico nam lahko služi tudi pri oblikovanju uvodnega povzetka projektnega predloga, kar ga naredi toliko bolj privlačnega v fazi evalvatorskega branja in ocenjevanja projekta. Seveda pa pri tem ne gre izpustiti tudi določenih faktografskih izkazov potreb za predvidene aktivnosti.

Relevantnost in diseminacija sta glavna kriterija, ki določata kateri projekti pridobijo financiranje, kadar je med njimi manjša točkovna razlika. Z inovativnostjo in pogledom izven znanih okvirjev lahko dodatno pridamo h končni odločitvi. Ključno pa je, da z izbranimi komunikacijskimi orodji zagotavljano kontinuiranost, doslednost in trajnost tudi po izteku projekta (objave na spletnih straneh v nasprotju s prepričanji temu kriteriju namreč ne zadostijo).

 

Vsebinsko sta se oba dneva gladko prepletala in zagotovila celostno sliko procesa pisanja projektov. Udeleženci pa so odšli opolnomočeni nasproti novim uspešno pridobljenim projektom, ki se jih bomo skupaj veselili v okviru ROAD3P konzorcija.

POVEZAVA 

Regionalni prostorski plani poleg pravne podlage in teoretskih osnov dobivajo vsebino

Slika: Regionalni prostorski plani poleg pravne podlage in teoretskih osnov dobivajo vsebino
0 1369

Regionalni prostorski plani poleg pravne podlage in teoretskih osnov dobivajo vsebino

delavnica v okviru priprav strokovnih podlag za regionalne prostorske plane

V sredo, 14. 2. 2024 je bila v okviru priprav strokovnih podlag za regionalne prostorske plane (RPP) izvedena delavnica, katere cilj je bil soočiti in zbližati najpomembnejše razvojne potrebe regij in nosilcev urejanja prostora. Organizator delavnice je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju s podjetji Acer, Locus in Luz.

Glavni cilj delavnice je bil spodbuditi tako RRA-je kot tudi NUP-e k premisleku o ključnih vsebinah, ki jih mora obravnavati RPP za posamezno regijo. Razpravljali smo o sektorskih stališčih ter o ključnih potencialih, težavah in potrebah regij.

Na delavnici so se predstavniki regij posvetovali s predstavniki sektorjev in skupaj izbrali prioritetne usmeritve na področjih poselitve, krajine in gospodarske javne infrastrukture za vsako regijo. Posebej je bilo poudarjeno področje upravljanja voda. Na področju poselitve so bile prednostno obravnavane teme vloga naselij v sistemu središč, širša mestna območja, poslovne cone, stanovanjske ureditve za mlade ter primanjkljaj zemljiških ukrepov. Na področju gospodarske javne infrastrukture pa so bile kot prioritete izpostavljene oskrba z vodo v regijah, ki se soočajo s sušnimi težavami v poletnih mesecih, ter področja železniške infrastrukture, trajnostne mobilnosti in kolesarskih povezav.

Zaključek delavnice je prinesel smernice za nadaljnje delo. Vsi udeleženci smo se strinjali, da je ključen dialog med RRA-ji in NUP-i, aktivna vključenost razvojnih resorjev, prioritizacija področij ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ekonomske upravičenosti, dialog med občinami in RRA-ji v regiji, pridobivanje mnenj v občinah regij ter izdelava manjkajočih strokovnih podlag sektorjev.

Razstava LEGO # Plečnik

Slika: Razstava LEGO # Plečnik
0 1651

Razstava LEGO # Plečnik

Razstava je podaljšana do 8. 3. 2024

Zaradi velikega zanimanja je razstava podaljšana do 8. 3. 2024. VEČ o razstavi.

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije gostuje razstava LEGO # Plečnik. Razstava maket ikoničnih Plečnikovih zgradb, ki so jih iz lego kock sestavili študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo je bila spremljevalni dogodek razstave, v organizaciji Muzeja za arhitekturi in oblikovanje MAO Universum Plečnik: Od delavnice do mita.. Več o razstavi si lahko preberete na POVEZAVI. Razstavo si lahko ogledate iz pasaže.

Foto: Ana Šink Krenner, Kaja Križ

Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2024!

Slika: Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2024!
0 1996

Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2024!

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja
0 1737

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

leto 2023, števlka 17, december 2023

Izšla je nova številka strokovne revije Urbani izziv. V njej so objavljeni aktualni članki študentov iz področij arhitekture, krajinske arhitekture, dizajna in menedžmenta nepremičnin. Skupaj z mentorji so napisali zelo kakovostne in po vsebini raznovrstne prispevke o načrtovanju prostora. Vključili smo tudi prispevke različnih strokovnjakov - za stanovanja, gradbeništvo, projektni menedžment, promet, prostorsko sociologijo itd. Kazalo revije si lahko ogledate tukaj. Do polnih besedil člankov lahko dostopate z nakupom revije, ki stane 5 evrov (+ poštnina). Naročite jo na urbani.izziv-strokovni@uirs.si.

Spomladi bo izšla 18. številka strokovne izdaje kjer boste lahko prebrali članke iz letošnjega 34. Sedlarjevega srečanja. Sprejemamo tudi druge prispevke s področja načrtovanja prostora. Rok za oddajo prispevkov je 3. 3. 2024. Glede navodil in pomoči pri pripravi se obrnete na e-naslov uredništva. Če vam do navedenega roka ne bo uspelo, lahko brez zadržkov kontaktirate uredništvo in se boste glede oddaje prispevka dogovorili individualno.

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja
0 4180

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

letnik 34, števlka 2, december 2023

Izšla je nova številka znanstvene revije Urbani izziv, v kateri je objavljenih pet znanstvenih člankov! Vabimo vas k branju člankov v slovenskem  in angleškem jeziku.

Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks

Slika: Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks
0 1747

Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks

Predstavljamo publikacijo Ministrstva za naravne vire in prostor (avtorji Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant in Andraž Hudoklin, 2023)

Podnebna kriza, pandemija in zdaj še energetska kriza so okrepile zavedanje, da moramo mesta načrtovati drugače, kot smo jih zadnja desetletja. Zavedanje mednarodne stroke, da je osebni motorni promet vir številnih težav in da se mu tako prostorsko kot tudi prometno načrtovanje pretirano podrejata, je izpostavilo zahtevo, da je treba v ospredje načrtovalskih procesov postaviti ljudi in kakovost njihovega bivanja, ne pa avtomobilov. V zvezi s tem postajajo čedalje bolj aktualne zahteve za premik načrtovalske paradigme od avtomobilov k ljudem, od mobilnosti k dostopnosti, od mobilnih k udobnim mestom. Skupni imenovalec nove načrtovalske paradigme je udobno mesto, v katerem je dostopnost do ciljev potovanj preprosta, varna in raznovrstna ter kjer je življenje brez avtomobila udobno, kakovostno in poceni. Vizija takšnega mesta je izvedljiva le s skupnimi prizadevanji različnih strok ter s povezovanjem prometnega in prostorskega načrtovanja.

Publikacija Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks se osredotoča na možnosti prostorskega in prometnega načrtovanja za uveljavljanje udobnih mest ob hkratnem zavedanju, da brez spremembe paradigme obeh načrtovalskih polov to ni mogoče. Številne sestavine udobnih mest so sicer v načrtovalski praksi že dolgo uveljavljene. Priporočila so usmerjena v celostne koncepte in novejše strategije za njihovo uresničevanje.

Publikacija je skupni rezultat dveh nalog Ministrstva za naravne vire in prostor (Mesto kratkih poti  in Povezanost urbanega razvoja z javnim potniškim prometom), izdelanih na UIRS. Izšla je marca 2023, avtorji pa so dr. Aljaž Plevnik, dr. Luka Mladenovič, Mojca Balant in Andraž Hudoklin.

Mitski park

Slika: Mitski park
0 1968

Mitski park

Zadnji dnevi za ogled razstave Mitski park

Knjižnica Urbanističnega inštituta RS, 17. april 2023 – 15. november 2023

Fotografska razstava prikazuje dve tematski poti: brkinsko in kraško, ki sta bili urejani na participativen način in z željo, da se ohranja bogastvo ljudskega izročila in mistika narave tega območja. Razstava predstavlja 9 točk na poteh, ki so označene s kiparskimi skulpturami iz lokalnega materiala in govorijo o mitskem izročilu.

V okviru mednarodnega projekta SMOTIES, ki ga vodi Urbanistični inštitut RS, so bile pregledane dobre prakse participativnega urejanja javnega prostora v odmaknjenih krajih. Med njimi je bil med slovenskimi primeri izbran tudi Mitski park, ki predstavlja dober primer sodelovanja med lokalno skupnostjo in stroko s ciljem urejanja tematskih poti skozi kraj Rodik. Primer iz Rodika je predstavljen v mednarodni knjigi Creative works in small and remote places: European best practices exploration. 

Razstavo je pripravila Občina Hrpelje – Kozina.

Organizator postavitve v knjižnici UIRS je partner projekta SMOTIES.

Več informacij.

Foto Neža Janderlič

 

Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani

Slika: Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani
0 1883

Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani

Delavnica bo potekala 27. in 28. 11. 2023 v prostorih Urbanističnega inštituta RS v Ljubljani ali preko spleta

Projekt z akronimom PlanToConnect in naslovom Vključevanje ekološke povezljivosti v sisteme prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru poteka v programu Interreg Območje Alp. Poglavitni cilj projekta je opredeliti ključna območja za načrtovanje ekološke povezljivosti v alpskem prostoru in spodbuditi vključitev tematike ekološke povezljivosti v politike razvoja prostora in prostorsko načrtovanje. Predvidena je izdelava strategije načrtovanja ekološke povezljivost za alpski prostor in priprava izobraževalnih vsebin za deležnike.

Svet strokovnjakov je namenjen vključevanju deležnikov, predvsem strokovnjakov s področij, povezanih z ekološko povezljivostjo in prostorskim ter sektorskim načrtovanjem, v aktivnosti projekta PlanToConnect na transnacionalni ravni. Gre predvsem za sodelovanje pri pripravi strategije načrtovanja ekološke povezljivosti, pa tudi pri širjenju rezultatov projekta. Predvideno je dolgoročno delovanje, to bo zagotavljalo sodelovanje z omrežjem AlpPlan, delovno skupino v okviru Akademije za prostorski razvoj pri združenju Leibniz.

Svet je bil ustanovljen 2. 10. 2023, prvi javni dogodek pa bo delavnica z naslovom Ekološka povezljivost in prostorsko načrtovanje: Od zasnov k izvajanju. Poglavitna tematska sklopa programa se nanašata na ravni, zasnove in modeliranje zelene in modre infrastrukture ter vključevanje varstva narave v prostorsko načrtovanje v alpskem prostoru. Program dogodka je na voljo tukaj.

Delavnica bo potekala 27. in 28. 11. 2023 v prostorih Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v Ljubljani. Možna je tudi udeležba preko spleta. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Prijave so možne do petka, 10. 11. 2023, za udeležbo preko spleta pa do petka, 23. 11. 2023. Prijavo prosimo pošljite po e-pošti na naslov AlpPlan@arl-net.de. Za dodatne informacije lahko stopite v stik s Sergejo Praper Gulič, e-poštni naslov je sergeja.praper@uirs.si.

Prijazno vabljeni!

Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov

Slika: Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov
0 2017

Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov

poročilo o okrogli mizi, 4. 10. 2023

Do leta 2030 je mogoče uresničiti zadane cilje, vprašanje je le koliko smo v to pripravljeni investirati.

Pod okriljem Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in v okviru projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU, so za okroglo mizo sedli:

- predstavnik Evropske komisije in Strateškega programskega odbora, ki sprejema delovni program za Misije EU, g. Tit Neubauer,

- generalna direktorica Operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti, dr. Nevenka Cukjati,

- predstavnik slovenskih upravičencev Misije Podnebno nevtralna in pametna mesta iz MO Kranj, g. Tomaž Lanišek,

- koordinator uspešnega projekta Remedies vezanega na Misijo Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode iz javne raziskovalne organizacije Kemijski inštitut, doc. dr. Uroš Novak,

- ambasadorka za občansko znanost, dr. Zarja Muršič,

- predstavnik zainteresirane javnosti, direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije dr. Igor Bizjak.

Okrogla miza je ponudila vpogled v izvajanje Misij EU neposredno iz terena.

Misije EU so povezale politike in programe širokega spektra na ravni EU in uspele privabiti k sodelovanju in implementaciji tudi javnost. V okviru programa Obzorje Evropa je bilo za rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo tudi na področju EU zagotovljenih 1,8 milijard evrov. Kar pomeni med 320 in 380 milijonov evrov na posamezno misijo. Pa je to dovolj?

Geopolitična vzhajajoča zvezda Indija že od leta 2015 uvršča Pametna mesta relativno visoko na lestvici svojih prioritet in je uresničitvi tega cilja skupno namenila 23 milijard evrov. Kar jasno kaže na to, da podnebne nevtralnosti ne bo mogoče doseči brez sinergije v vključevanju sredstev iz različnih virov financiranja. Raziskovalne dejavnosti so seveda ključne za razvijanje ustreznih rešitev, za njihovo implementacijo pa nujno potrebujemo državni vložek s politično odgovornostjo kot tudi vključitev zasebnega in nevladnega sektorja. Prav slednji namreč lahko pomembno prispeva k vključevanju javnosti, ji približa znanost in prida k skupnemu oblikovanju ustreznih rešitev. Hkrati pa dosega najmanjše celice družbe, ki so ključni mobilizator sprememb v družbi.

Slovenija v misiji Podnebno nevtralna in pametna mesta sodeluje s tremi mesti oz. mestnimi občinami: Ljubljana, Velenje in Kranj. Pri tem pa je nujno zavedanje, da so kapacitete mestnih občin omejene, zato je ključnega pomena, da udeležbo razširimo. Potrebna je jasna in odgovorna vključitev države. Pomembno je dati glas stroki, ki razpolaga s kapacitetami, da preverjene dobre prakse smiselno umesti v prostor. S kupom malih jezerc nepovezanih podatkov namreč ni mogoče biti hiter in ažuren v svojih odzivih na izzive, ki se vrstijo na vsakodnevni bazi. To se je jasno pokazalo tudi v času letošnjih poplav. Prav tako zeleno mesto ne more pomeniti, da imamo betonsko džunglo na eni strani in nekaj gozdnih površin na drugi strani mesta. Urbane prostore je potrebno smiselno načrtovati, v kolikor imamo resnično ambicijo oblikovati kvalitetne življenjske okoliščine za vse.

Več na temo nacionalnega dogodka »Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU« lahko izveste na POVEZAVI in v medijskem prispevku »Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?«: 

Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?

Slika: Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?
0 1875

Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?

medijski prispevek, 15. 10. 2023, MMC

V okviru programa Obzorje Evropa za raziskave in inovacije dve leti deluje pet misij, katerih cilj je dolgoročno izboljšanje življenjskih razmer v Evropi in naj bi želene rezultate dosegle do leta 2030. Na to temo je v Hiši Evropske unije v začetku oktobra potekala razprava Novosti financiranja EU-ja in evalvacija izvajanja misij EU-ja, ki naj bi do leta 2030 pomagale ustvariti bolj trajnostno Evropsko unijo. Okrogla miza je potekala pod okriljem Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v okviru projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Več v prispevku Polone Balantič, MMC na POVEZAVI.

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij

Slika: Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij
0 1708

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij

1. nacionalni dogodek

Za nami je 1. nacionalni dogodek projekta »𝗦𝗣𝗢𝗭𝗡𝗔𝗝 - 𝗣𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶 𝘂𝘃𝗮𝗷𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗻𝗮č𝗲𝗹 𝗼𝗱𝗽𝗿𝘁𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶«, pri katerem kot del konzorcija sodeluje tudi Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 

Na dogodku smo: 

začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti in 

spoznali uspešne prakse uvajanja načel odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. 

Pa še nekaj misli z dogodka: 

»Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podpiramo odprto znanost in se zavedamo, kako pomembna je. Vemo pa tudi, koliko lahko digitalizacija prispeva k odprti znanosti – tako pri zbiranju, pri obdelavi kot pri deljenju podatkov.« Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo 

»Pri uvajanju načel odprte znanosti moramo biti izredno pazljivi. Osnovni koncept, ki mu sledimo tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju, je, da smo odprti, kolikor je možno, po drugi strani pa tudi previdni.« Dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

»Odprta znanost je sodelovalna znanost. Ne smemo si dovoliti tekmovanja na področju znanstvene infrastrukture. Projekt SPOZNAJ vidim tudi kot platformo za dialog – tukaj namreč prihajajo v stik raziskovalci, raziskovalna skupnost, financerji in širša skupnost.« Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani 

#SPOZNAJ #NOO #NextGenerationEU #EUsredstva #MVZI 

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Slika: 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«
0 5795

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

5. 10. 2023, od 9.00 do 15.00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana in spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino

PRIJAVA (v živo)

PRIJAVA (Zoom)

PROGRAM

Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9.00 do 15.00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, po priloženem programu. Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.

Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer:

Financira EU, NextGenerationEU ; NOO Načrt za okrevanje in odpornost ; RS Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU

Slika: Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU
0 2059

Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU

Okrogla miza, 4. 10. 2023 v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana

Namen raziskovalnih in inovacijskih Misij EU v programu Obzorje Evropa je zagotoviti rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo tudi na področju EU. Po dveh letih izvajanja se bo v okviru projekta ROAD3P izvedel pregled vmesne evalvacije, izmenjava izkušenj na tem področju in načrtovanje nadaljnjih korakov. Razprava udeležencev okrogle mize bo vključevala tako poglede Evropske komisije, sodelujočih pri uresničevanju Misij EU, Strateškega programskega odbora za Misije EU pa tudi vidik državljanov in zainteresirane javnosti. Okrogla miza bo torej ponudila vpogled v izvajanje Misij EU neposredno iz terena.

Namen projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU, je krepiti kapacitete raziskovalnega sektorja v smislu uresničevanja zastavljenih ciljev EU ter zagotoviti večjo uspešnost Slovenije v projektnih prijavah. V sklopu dejavnosti projekta, Urbanistični inštitut Republike Slovenije dne 4. 10. 2023 v Hiši EU organizira nacionalni dogodek »Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU«.

Sloveniji je namreč ponujena zanimiva priložnost v okviru Widening in Hop-on sheme, ki omogoča priključitev inštitucij iz Widening držav (med katere sodi tudi Slovenija) kot polnopravnih partnerjev že odobrenih projektov na Pillar 2 in EIC Pathfinder. S tem se stremi k dvigu kapacitet pri formiranju uspešnih partnerstev na razpisih Obzorje Evropa.

Nadalje bo na dogodku obravnavan tudi nov trend v financiranju EU projektov - Lump Sum. Ta način financiranja bo v prihodnje razširjen na večinski del programov Evropske unije, zato se smiselno dileme in vprašanja še pravočasno nasloviti, ter s tem pripomoči k večji uspešnosti Slovenije v projektnih prijavah in s tem črpanju evropskih sredstev.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v priloženem PROGRAMU, udeležbo pa potrdite s PRIJAVO do ponedeljka, 2. 10. 2023.

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite!

Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«

Slika: Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«
0 2351

Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«

v ponedeljek, 16. oktobra, med 13.00 in 14.00 na platformi Zoom

Skupina za transformativno prometno načrtovanje pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (UIRS) je ob zaključku Evropskega tedna mobilnostni pripravila strokovni povzetek o spodbujenem prometu.

Preberite strokovni povzetek

Z njegovo objavo želimo razširiti razpravo o tej problematiki, ki jo bomo skupaj s štirimi mednarodnimi strokovnjaki nadaljevali na spletnem posvetu v ponedeljek, 16. oktobra, med 13.00, in 14.00 na platformi Zoom

Program izobraževanja

Prijave sprejemamo do petka, 13. oktobra 2023 do 12h. Prijava

Posvet organizira Skupina za transformativno prometno načrtovanje pri UIRS v okviru projekta CARE4CLIMATE. Namenjen je strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa, medijem in zainteresirani javnosti.  Udeležba na posvetu je brezplačna. Potekal bo v slovenskem jeziku.

Naslovna grafika: clipchamp.com

RSS
123456

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top