Search
en-USsl-SI
O inštitutuPoslanstvo

PoslanstvoO inštitutu


Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved.

Ustanovljen je bil leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Na UIRS je trenutno zaposlenih okoli 31 uslužbencev, 26 teh je raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino strokovnjakov različnih znanstvenih disciplin, kot so:


 • arhitektura,
   
 • krajinska arhitektura,
   
 • geografija,
   
 • geodezija,
   
 • sociologija,
   
 • ekonomija,
   
 • matematika,
   
 • umetnostna zgodovina itd.
   


Doseganje odličnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov


Na UIRS deluje programska skupina, ki je s strani države sofinancirana v okviru programa Prostorsko načrtovanje.

Temeljno načelo delovanja programske skupine je doseči odlične znanstvenoraziskovalne rezultate s kvalitetnim izvajanjem znanstvenih raziskav, tako temeljnih kot tudi aplikativnih.

Načini za doseganje tega cilja so, med drugim:

 • izvedba raziskav visoke znanstvene kakovosti,
 • uporaba znanstvenoraziskovalnih metodologij, ki omogočajo pridobivanje optimalnih rezultatov raziskovalnih projektov,
 • razvoj inovativnih rešitev, ki imajo potencial za mednarodno prenosljivost, predstavitev rezultatov raziskav na znanstvenih konferencah doma in v tujini,
 • objava znanstvenih prispevkov v pomembnejših domačih in mednarodno priznanih znanstvenih publikacijah.


Zagotavljanje povezav med raziskovalnim delom in implementacijo rezultatov raziskav v praksi

UIRS usmerja pomembno pozornost raziskovanja tudi v problematiko trajnostnega razvoja na vseh ravneh prostorskega načrtovanja in regionalnega razvoja, urbanističnega oblikovanja, krajinskega načrtovanja in oblikovanja, varstva okolja ter naravne in kulturne dediščine, stanovanjske problematike, prometa in prostorske informatike.

Inštitut si tako prizadeva poiskati možnost za izvajanje operativnih nalog (npr. case studies), ki omogočajo sprotno testiranje in implementiranje raziskovalne dosežke v konkretni urbanistični praksi.

Inštitut prav tako ponuja državnim organom strokovno znanje in svetovalne storitve pri pripravi in spreminjanju zakonodaje in drugih aktov na področju urejanja prostora.


Izvajanje raziskovalnih projektov domačih naročnikov


UIRS ima različne možnosti za izvajanje znanstvenoraziskovalne in strokovno-izvedbene projekte

Med temi velja posebej izpostaviti:

 • kandidiranje na razpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za (so)financiranje raziskovalnih projektov,
 • kandidiranje na razpisih ARRS za Ciljne raziskovalne projekte,
 • kandidiranje na razpisih drugih ministrstev in pristojnih organov,
 • neposredne ponudbe predlogov raziskav potencialnim naročnikom oz. uporabnikom v Sloveniji ter
 • sodelovanje na razpisih drugih javnih zavodov, kot so občine in regionalne razvojne agencije ipd.

Partnersko sodelovanje v različnih EU raziskovalnih programih oz. drugih mednarodnih raziskovalnih projektih

UIRS intenzivno sodeluje z različnimi raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami po Evropi pri izvedbi raziskovalnih projektov, ki so (so)finacirani v okviru različnih programov evropske komisije oz. posameznih evropskih organizaciji.

Raziskovalci inštituta na tem področju delujejo že dobro desetletje, uspešno sodelovanje pri izvedbi številnih mednarodnih raziskovalnih projektov pa pomeni pridobitev pomembnih mednarodnih izkušenj in možnost za izmenjavo znanja oz. prenos novih spoznanj in rešitev med sodelujočimi državami.Vključevanje raziskovalcev v izobraževalni proces


Za dvig znanstvene odličnosti je pomembno tudi vključevanje kakovostnih raziskovalcev, doktorjev znanosti, v procese doktorskih študijev na Univerzah.

Raziskovalci Inštituta tudi občasno sodelujejo kot gostujoči predavatelji na različnih univerzah po svetu. Preko razpisov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za sofinanciranje doktorskih študijev, raziskovalci Inštituta tudi opravljajo mentorsko usposabljanje mladih raziskovalcev.


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top