Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
dedis-logo1.png

DEDIS (CRP23_DEDIS-V5-2358-ARIS/JS)

Metodologija umeščanja fotonapetostnih naprav na stavbe kulturne dediščine in v območjih naselbinske dediščine ter posodobitev Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščineProgram / naročnik / financer itd.:
ARIS

Trajanje projekta:
2023 - 2025Spletna stran

Kratko o projektu:


Povečevanje vloge OVE pri proizvodnji električne energije je usmerjeno tudi k spodbujanju nameščanja fotonapetostnih naprav (FN) na strehe stavb. Nameščanje FN na stavbe, ki so v zelo izpostavljenih območjih (npr. vhodi v naselja, izpostavljene lokacije), lahko negativno vpliva na sliko celotnega kraja oziroma območja. Poseben primer so stavbe kulturne dediščine, ki imajo določene potenciale za nameščanje naprav, vendar je pri njih pričevalna vrednost in pomen za kakovost in identiteto prostora ključna pri odločanju o nameščanju novih tehnologij oz. naprav.
 
Projekt izhaja iz Smernic za prenovo stavb kulturne dediščine (MzI in MK, 2016), ki so pri ukrepih za povečanje izrabe obnovljivih virov energije opredelile možnosti za izkoriščanje OVE, med drugim tudi za vgradnjo FN.
 
Za dopolnitev in specifikacijo obstoječih smernic bodo v okviru projekta izvedene celovite analize z vrednotenji. Ti bodo vključevali preučitev uspešnih primerov iz Slovenije in primerljivih evropskih držav. Na podlagi teh primerov in pregleda stanja prostora ter tehnoloških možnosti bo projekt razvil praktične usmeritve, ki upoštevajo dejavnike kot so arhitekturni slog, materialnost in zgodovinski pomen stavb, kot tudi posebne zahteve tehnologij FN. Eden ključnih vidikov, ki zahteva preučitev, je vizualni vpliv na krajino. Čeprav je integracija sistemov FN pomembna za trajnostni razvoj, ne bi smelo priti do ogrožanja estetske celovitosti in zgodovinske vrednosti stavb kulturne dediščine in njenih širših vplivnih območij. To velja tudi za druge prostore, katerih estetske kvalitete je pri umeščanju naprav treba upoštevati, čeprav nimajo posebnih kulturno-dediščinskih kvalitet.
 
Projekt financirajo ARIS, MK in MOPE.


Vodja projekta:


Dr. Damjana Gantar univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 47
damjana.gantar@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top