Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
informes.png

Informes

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v SlovenijiProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2014 - 2017Spletna stran

Kratko o projektu:


Inovativne oblike bivalnih okolij v Sloveniji
 
1. Cilj
Cilj raziskovalnega projekta je bil opredeliti inovativna bivalna okolja za starejše, ki bi ustrezala potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji in bi omogočala, da bi starejši čim dlje časa ostali aktivni člani družbe, hkrati pa bi bila finančno vzdržnejša za starejše ljudi in slovensko družbo nasploh.
 
2. Raziskovalna izhodišča
Za zahodno družbo je značilno, da se vse bolj stara. Problem staranja prebivalstva je, bolj kot drugod po svetu, izpostavljen v Evropi. Slovenija glede tega ni izjema. Še več, slovenska družba se stara celo hitreje od evropskega povprečja. Problematika staranje prebivalstva je tako pereča, da je postala pomembna politična tema, saj se države soočajo s povečevanjem finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše. Z vidika naraščanja deleža starejših v družbi in njihove stanovanjske oskrbe je v Sloveniji še posebej zaskrbljujoče to, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki je med vsemi oblikami stanovanjske oskrbe najdražja. V zelo omejenem obsegu so za starejše na voljo še najemniška in oskrbovana stanovanja, druge stanovanjske ponudbe pa skoraj ni. Po drugi strani je za Slovenijo značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj
 
V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za starejše. Vendar pa moramo biti pri prenosu in implementaciji teh inovacij previdni, saj ni nujno, da se izkažejo za uspešne tudi v drugih okoljih in pri vseh starostnih skupinah starejših ljudi. Raziskovalno vprašanje je zato bilo, katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavljamo, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto–podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote, v kateri bivajo (hiša–stanovanje) itd.
 
Podatke za analizo smo v okviru raziskave pridobili z anketiranjem. Po našem naročilu ga je novembra 2015 izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, ki deluje znotraj Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Šlo je za telefonsko anketiranje, t. i. CATI tehnika anketiranja (ang. computer-assisted telephone interviewing), v katerega je bilo vključeno prebivalstvo Slovenije, staro 50 let in več, obeh spolov, iz vseh statističnih regij in tipov naselij (mestnih in podeželskih). Končnih veljavnih anket je bilo 930, kar predstavlja 0,11 % vsega slovenskega prebivalstva, v starosti 50 in več let.
 
3. Trajanje
Raziskovalni projekt je trajal 3 leta (36 mesecev), in sicer od leta 2014 do 2017.
 
4. Financiranje
Projekt je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 
5. Projektni vodja
Boštjan Kerbler, doktor geografskih znanosti
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
E-pošta: bostjan.kerbler@uirs.si
 
6. Sodelujoči organizaciji
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 
7. Spletna stran
Za več informacij kliknite tukaj.


Vodja projekta:


Dr. Boštjan Kerbler univ. dipl. geog. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 38
bostjan.kerbler@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top