Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
kmetijeCRP.png

CRP_Kmetije

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktovProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2016 - 2018

Kratko o projektu:


Namen projekta je izboljšanje reševanja prostorskih konfliktov, ki so povezani z umeščenostjo in videzom kmetijskih objektov v krajini. Konflikti presegajo zgolj vizualne motnje, mnoge kmetije v naseljih ali ob robu naselij so zaradi nekompatibilnosti z drugimi rabami ali zaradi prilagajanja varstvenim izhodiščem prostorsko uresnjene in ne morejo širiti svoje dejavnosti. Prostorska utesnjenost kmetij zmanjšuje razvojni potencial kmetij, saj onemogoča posodobitev kmetijske proizvodnje in otežuje dostopnost do kmetijskih zemljišč.
Reševanje nastalih prostorskih konfliktov je naloga prostorskega načrtovanja. Obstoječi zakonodajni okvir nudi možnosti za njihovo odpravljanje, vendar se pomanjkljivosti kažejo na izvedbeni ravni: to so dolgotrajnost postopkov pri iskanju nadomestne lokacije, zapleti pri spremembah oziroma izdelavi prostorskih načrtov in pridobivanju soglasij, kot tudi postopkovno enostavnejše, a neustrezno umeščanje pomožnih kmetijskih objektov v krajino. Poznavanje reševanja konfliktov v praksi in ovrednotenje njegove uspešnosti je osnova za izboljšanje prostorsko načrtovalske in gradbene zakonodaje ter konkretnih posegov v prostor, ki iz tega izhajajo.
Cilji raziskave so :(1) identificirati in pripraviti pregled najbolj perečih prostorskih konfliktov,
(2) oblikovati izhodišča, usmeritve in priporočila za oblikovanje in umeščanje kmetijskih
in pomožnih kmetijskih objektov v krajini, (3) oceniti uspešnost reševanja pobud za selitev oziroma širitev kmetij tako z vidika razvoja kmetij kot tudi ostalih prebivalcev v naselju ter ugotoviti morebitne prostorske zakonitosti, (4) prikazati primere dobrih praks v Sloveniji in v primerljivih tujih državah, (5) pripraviti priporočila za učinkovitejše reševanje prostorskih konfliktov, tako na preventivni ravni (ozaveščanje širše javnosti) kot tudi na ravni dodatnih smernic za pripravo lokalnih prostorskih načrtov.
 


Vodja projekta:


Dr. Damjana Gantar univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 47
damjana.gantar@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top