Search
en-USsl-SI

Področja raziskovanja


Osnovni okvir

in krovno raziskovalno področje se nanaša na prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje in oblikovanje, ki pa je glede na potrebe v slovenskem prostoru in trende v evropskem raziskovalnem prostoru kot podpori razvoja evropske družbe razčlenjen v ta področja:


Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje

Od leta 1999 na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije deluje raziskovalni program Prostorsko načrtovanje, ki ga financira ARRS in ga trenutno vodi krajinska arhitektka dr. Barbara Goličnik Marušić.

Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje 2018 - 2023 predstavlja jedro razvoja znanj za potrebe sodobnega prostorskega načrtovanja.

Ključna znanstvena izhodišča so:

 • pametna mesta in skupnosti s poudarkom na interpretaciji in vključevanju sodobnih pristopov kot so ekosistemski pristop (EsA) in na naravi temelječe rešitve (NBS) ter razvoju uporabe sodobnih IT in GIS-a za optimiziranje procesov razvoja mest in skupnosti
 • trajnostni razvoj s poudarkom na nizko ogljični družbi, prilagajanju podnebnim spremembam z bolj učinkovito organizacijo dejavnosti v prostoru, porabo razpoložljivih naravnih virov, učinkovito uporabo energije ter sočasnim in usklajenim načrtovanjem drugih sistemov in nosilcev kakovosti bivanja, še posebej zelene infrastrukture in mobilnostnih sistemov
 • kakovost bivanja v vključujočih in zdravih skupnostih s poudarkom na razvoju prostorske demografije, ki upošteva strukturne, kulturne in družbeno ekonomske soodvisnosti v prostoru; ter stanovanjske oskrbe kot dejavnika kakovosti življenja in blaginje ljudi.

Skladno z razvojnimi programi EU in raziskovalskimi usmeritvami (H2020) ter cilji mednarodnih (UNEP, 2015), evropskih (UA-EU, EC, 2016; Transition towards sustainable and liveable urban futures-JPI Urban Europe, 2015; BS, EC, 2011) in slovenskih usmeritev (SPRS 2, v pripravi, MOP, 2017; SRS, MGRT, 2013) bodo raziskave in razvoj usmerjeni na štiri medsebojno povezane in dopolnjujoče sklope:

 • vrednotenje sodobnih razvojnih paradigem in usmeritev z namenom ugotavljanja njihove uporabne vrednosti v procesih prostorskega načrtovanja
 • mobilnost in nizko ogljična družba
 • prostorska demografija, migracije in socialne inovacije ter izzivi za stanovanjsko oskrbo
 • razvoj metod in orodij za izvajanje načrtovalskih procesov ter prikaz stanj, sprememb in simulacij razvoja prostora.

Povezava na portal sicris

Infrastrukturni program GIS center

Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno podporo temeljnjemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved in ga trenutno vodi arhitekt Boštjan Cotič

Osnovna področja podpore so:

Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti.

Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evrope ter izobraževanje in svetovanje raziskovalcem na tem področju.

Podatkovana infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter tendenc razvoja, za proučevanje temeljnih prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov.

Indok center kot podporo GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz podatkov.

Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center.

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top