Search
en-USsl-SI

Področja raziskovanja


Osnovni okvir

in krovno raziskovalno področje se nanaša na prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje in oblikovanje, ki pa je glede na potrebe v slovenskem prostoru in trende v evropskem raziskovalnem prostoru kot podpori razvoja evropske družbe razčlenjen v ta področja:


Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje


Od leta 1999 na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije deluje raziskovalni program Prostorsko načrtovanje, ki ga financira ARRS in ga trenutno vodi krajinska arhitektka dr. Barbara Goličnik Marušić.

V tekočem programskem obdobju 2014 – 2017 je poudarek na inovativnih pristopih za doseganje izboljšav v razvoju metodologij relevantnih za interdisciplinarne načrtovalske pristope in pristope od spodaj-gor, saj so le-ti ključni za uspešno vgradnjo znanstvenih dognanj v prostorsko prakso.

Raziskovalna skupina razvija orodja za skladen in celovit razvoj prostora z upoštevanjem strukturnih, morfoloških, ekoloških, kulturnih, psiholoških in družbeno-ekonomskih značilnosti, in je organizirana v 4 delovnih skupinah, ki se med seboj povezujejo:

Inovativni pristopi in platforma znanja (npr. e-GIS portali in aplikacije, pametna mesta).

Spremembe in njihovi vplivi na načrtovanje prostora (npr. klimatske, demografske).

Prostorski sistemi in infrastruktura (npr. zelena infrastruktura, koncepti urbane mobilnosti).

Več-ravensko in vse-vključujoče načrtovanje (npr. strateške ali konkretne usmeritve za urejanje prostora za ranljive uporabnike, vključevanje javnosti in drugih deležnikov).

Povezava na portal sicris

Infrastrukturni program GIS center


Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno podporo temeljnjemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved in ga trenutno vodi arhitekt Boštjan Cotič

Osnovna področja podpore so:

Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti.

Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evrope ter izobraževanje in svetovanje raziskovalcem na tem področju.

Podatkovana infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter tendenc razvoja, za proučevanje temeljnih prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov.

Indok center kot podporo GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz podatkov.

Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center.


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top