Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
foto_mala ulica.jpg

Urban Vertical Green 2.0

Vertical greening for liveable cities - co-create innovation for the breakthrough of an old conceptProgram / naročnik / financer itd.:
JPI Urban Europe

Trajanje projekta:
2018 - 2021Spletna stran

Kratko o projektu:


Projekt spodbuja preoblikovanje mest v trajnostne, prožne prostore z nadaljnjim razvojem in sodobnimi pristopi vertikalne ozelenitve ali zelene stene objektov v obliki naprednih prehransko-vodno-energijskih sistemov. Vertikalno zelenje (VZ) opredeljuje in razvija v okviru arhitekturno-tehničnega konteksta kot biološko-tehnični sistem z obsežno zmogljivostjo  za zagotavljanje ekosistemskih storitev, kot so pasivno hlajenje, zmanjševanje poplav, bioenergija in morebitna proizvodnja hrane, biotska raznovrstnost, blaženje hrupa, ki so še posebno relevantne v mestnih predelih velike gostote pozidave.  Z namenom raziskave in razvoja celotnega potenciala  razkrili celoten potencial VO, se bo v povezavi z deležniki izvedlo pilotne projekte v partnerskih mestih srednjih zemljepisnih širin (Berlin, Dunaj in Ljubljana). Projekti bodo naslavljali tri ključne vidike načrtovanja in upravljanja, ki so: 1) integracija vertikalnih ozelenitev stavb na lokalnem nivoju 2) tehnološke inovacije za vzdrževalne in avtomatizirane naprave za pobiranjepridelkov in 3) prilagajanje načrtovalskih strategij in upravljanja za varno in integrirano uresničevanje in delovanje na nivoju mest. Namen projekta je proučitev možnosti, ki jih ponujajo tradicionalne oblike urbanih ozelenitev ter možnosti za njihovo povezovanje z inovativnimi pristopi in raziskavami na različnih relevantnih področjih od urbanističnega načrtovanja in oblikovanja do ekohidrologije, strojništva, vodnega inženirstva in gospodarstva. Uporaba povezovalnega pristopa, ki upošteva tako skupne prednosti kot kompromise naravnih rešitev za mesta prihodnosti bo omogočila tudi ustrezno odločanje.


Vodja projekta:


Dr. Damjana Gantar univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 47
damjana.gantar@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2019 by UIRS
Back To Top