Search
en-USsl-SI

 

 

Informacije javnega značaja


 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa
Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Kratko ime
UIRS

Organizacijska oblika
Javni raziskovalno zavod

Odgovorna uradna oseba
dr. Igor Bizjak, direktor

Davčna številka
SI 3874 7669

Matična številka
5051703000

PIC
986002382

Registrski organ
Okrožno sodišče v Ljubljani

Srg
200102624

Datum vpisa
30.09.1974

Transakcijski račun
TRR pri UJP 01100-6030347831
IBAN SI56011006030347831 pri Banki Slovenije (BSLJSI2X)

Šifra glavne dejavnosti
Klasifikacijska oznaka po NACE: 72.200 / Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Dostopnost kataloga
Na spletnem naslovu www.uirs.si

Prva objava kataloga
4. januar 2012

Zadnja sprememba kataloga
18. maj 2024

Splošni podatki o inštitutu

Kratek opis delovnega področja

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993.

Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju.

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine.

Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih obmo?ij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

 

Organigram

Organigram UIRS

 


 

 

 

Dostop do drugih informacij javnega značaja

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Vse informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti v prostorih inštituta v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, lahko pa posredujete tudi elektronsko pošto na naslov, želeno informacijo pa boste prejeli s povratno pošto.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Prosilcu informacij javnega značaja Uranistični inčtitut RS zaračuna stroške za posredovanje informacij, v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005).

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

/

 

 

Kontakt uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Maja Jevnišek, vodja pisarne
Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 420 13 10
E: maja.jevnisek@uirs.si

Kontakt pooblaščene osebe pristojne za varstvo podatkov

Simon Koblar
Urbanistični inštitut RS
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 420 13 00 int. 45
E: dpo@uirs.si

 

 

 

 

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top