Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
CRP CPS Pogled mesto kolesarska steza.png

CRP PrometProstor

Integracija CPS in OPN s celovito obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanjuProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2018 - 2019

Kratko o projektu:


Občinski prostorski načrt (OPN) in Celostna prometna strategija (CPS) sta dva ključna strateška dokumenta za načrtovanje prostora in prometa na lokalni ravni, katerih vsebine in postopki se v številnih elementih prekrivajo ali dopolnjujejo. Skozi uveljavljanje CPS v slovenski planerski praksi je dozorelo spoznanje, da je potrebno zagotoviti medsebojno integracijo obeh dokumentov. Za učinkovito načrtovanje bo potrebno izboljšati postopkovno in vsebinsko integracijo, ki vključuje medsebojno prilagajanje procesov, ciljev, ukrepov, kazalnikov, izvedbe in rezultatov.
 
Predlagani projekt se postopka integracije loteva na pragmatičen način:
- s pregledom izkušenj in dobrih praks v drugih državah, kjer so CPS že dlje časa uveljavljene,
- z analizo in vrednotenjem obstoječih praks in izkušenj v Sloveniji,
- s tesnim sodelovanjem s predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki na občinah in v planerskih  podjetjih ter institucijah, ki se z obema strateškima pristopoma srečujejo v praksi,
- s preveritvijo predlogov integracije na pilotnih primerih, s šolanjem deležnikov, ki bodo integracijo izvajali v praksi.
 
Navedeni koraki bodo omogočili opredelitev integriranih postopkov priprave in razmejitve pristojnosti posameznega dokumenta ter določitev sinergijske vsebine obeh dokumentov.
 
Več informacij o projektu: http://prometprostor.uirs.si/
 


Vodja projekta:


Dr. Barbara Goličnik Marušić univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 46
barbara.golicnik-marusic@uirs.siKONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut
  UIRS

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top