Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
CRP-dostopnost.png

CRP-Dostob

CRP-Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidovProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2020 - 2021Spletna stran

Kratko o projektu:


Pregled vsebin različnih baz informacij o dostopnosti za invalide kaže, da so si podatki med seboj zelo različni. Največji problem pri tovrstnem razpršenem zbiranju informacij je to, da so objekti ocenjevani po neenotnih kriterijih, z različnimi pristopi ocenjevanja in z različnimi načini podajanja ocenjevalnih rezultatov. Zaradi tega obstaja vrsta različnih ocenjevalnih kriterijev in načinov zbiranja podatkov, ki so večinoma težko primerljivi. Rezultat temu je pojav neusklajenih, včasih celo konfliktnih informacij o različnih aspektih dostopnosti za invalide. Ugotovljeno je tudi, da je kakšen posamezni objekt ocenjen večkrat, z drugačnim pristopom in različnimi kriteriji. V takih primerih se praviloma razlikuje obseg kakor tudi natančnost ocenjevanja posameznega objekta. Opažamo tudi, da večina pregledanih baz vsebuje informacije o dostopnosti objektov predvsem za gibalno ovirane, redke so baze, ki predstavljajo podatke tudi o dostopnosti za slepe in slabovidne in gluhe ter naglušne.

Opisano stanje narekuje potrebo bo uvedbi ukrepov, ki bodo pripomogli k odpravljanju ugotovljene slabosti. Da bi se izognili obstoju številnih, razpršenih, nepopolnih in včasih tudi konfliktnim informacijam o dostopnosti za invalide, ki so dosegljive v teh različnih posameznih bazah, je treba nujno uskladiti in združiti vse informacije o dostopnosti v centralno bazo, ki bo pokrivala celoten teritorij Republike Slovenije. Vodja projekta:


Dr. Richard Sendi univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 29
richards@uirs.siKONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut
  UIRS

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top