Search
sl-SIen-GB
O inštitutuZaposleniZaposlen

Dr. Nataša Viršek Ravbar

univ. dipl. geogr. in sinol.Telefon:
E-pošta: natasa.ravbar@zrc-sazu.si
Kratka predstavitev


Nataša Viršek Ravbar ima že veliko mednarodnih izkušenj pri razvoju strategij zaščite in upravljanja s kraškimi vodnimi viri. Vodila je že mnogo mednarodnih in domačih projektov. V enem od raziskovalnih projektov je razvila splošen pristop za ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje kraških voda. Metoda je bila večkrat uporabljena na kraških vodonosnikih doma in po svetu. Rezultate svojega dela objavlja v številnih domačih in tujih knjigah in revijah, vključenih v SCI Expanded (39 izvirnih znanstvenih člankov). Pomen njenega dela se kaže tudi v številu citatov v WoS (> 300), povabilih, da predava kot uvodna govornica na mednarodnih konferencah (ZDA, Kitajska, idr.) in drugo. Svoje znanje posreduje mlajšim kot predavateljica na univerzah, visoki šoli in kot mentorica. Številna povabila k recenziranju znanstvenih člankov ter povabili k ovrednotenju delovanja znanstvene institucije in mednarodnih raziskovalnih povezav so dokaz, da je njeno delo in znanje cenjeno po vsem svetu. Ima tudi vodstvene (podpredsednica Kraške komisije pri Mednarodni geografski zvezi), uredniške (sourednica Acta Carsologica) in organizacijske sposobnosti. Vključena je v delovanje različnih uredniških odborov revij, mednarodnih komisij in združenj. Vsako leto sodeluje pri organizaciji mednarodnih znanstvenih konferenc.

Izbrani aktualni projekti


 • Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (KRASen)
  ARRS (2017 - 2020)
 • Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (INSIST.PP)
  ARRS (2016 - 2019)


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut
  UIRS

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top