Search
en-USsl-SI

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja
0 1848

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

številka 15, december 2022

Izšla je nova številka strokovne revije Urbani izziv. V njej so objavljeni zelo aktualni članki o izzivih integracije prostorskega in prometnega načrtovanja, ki so bili predstavljeni na 33. Sedlarjevem srečanju, pa tudi drugi strokovni prispevki z različnih področij prostorskega načrtovanja. Kazalo revije si lahko ogledate tukaj. Do polnih besedil člankov lahko dostopate z nakupom revije, ki stane 5 evrov (+ poštnina). Naročite jo na urbani.izziv-strokovni@uirs.si.

Spomladi bo izšla 16. številka strokovne izdaje. Rok za oddajo prispevkov je 3. 3. 2023. Glede navodil in pomoči pri pripravi se obrnete na e-naslov uredništva. Če vam do navedenega roka ne bo uspelo, lahko brez zadržkov kontaktirate uredništvo in se boste glede oddaje prispevka dogovorili individualno.

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja
0 4743

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

letnik 33, številka 2, december 2022

Veselimo se nove številke Urbanega izziva, ki je izšla tik pred prazniki in prinaša šest svežih znanstvenih člankov! 

POVEZAVA

 

V decembru je izšla nova številka znanstvena izdaje Urbanega izziva . Vabimo vas, da si praznične trenutke popestrite s prebiranjem člankov, ki so prosto dostopni na POVEZAVI.

 

 

Vesele praznike in srečno 2023!

Slika: Vesele praznike in srečno 2023!
0 1984

Vesele praznike in srečno 2023!

Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2023!

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM

Slika: Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM
0 2275

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM

veliki temeljni ARRS raziskovalni projekt

Projekt združuje raziskovalce iz institucij celotne Slovenije. Projekt vodi prof. dr. Sonja Ifko iz Fakultete za arhitekturo UL. V projektu sodelujejo še članice UL: Filozofska fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Akademija za likovno umetnost. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Razpis: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Trajanje: 1. 10. 2022—30. 9. 2025

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije v projektu sodeluje dr. Vlasta Vodeb, univ. dipl. soc. kult. in fil.

Participativne prakse na področju urejanja prostora

Slika: Participativne prakse na področju urejanja prostora
0 2259

Participativne prakse na področju urejanja prostora

Vabilo izvajalcem participativnih procesov k sodelovanju

Urbanistični inštitut Republike Slovenije skupaj s podjetjem LUZ, d. d. po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvaja raziskavo »Participativno načrtovanje in urejanje javnih prostorov v manjših krajih v Sloveniji«. Naloga poteka v okviru priprave podrobnejših pravil, splošnih smernic in priporočil kot del državnega prostorskega reda. Namen naloge je zbrati izkušnje o participativnih praksah na področju urejanja prostora v Sloveniji.
V ta namen smo oblikovali VPRAŠALNIK. Vabimo vas, da ga do 22. 11. 2022 izpolnite in nam s tem omogočite boljši vpogled v raziskovano tematiko. Če bi svoje poglede raje razložili skozi vodeni intervju in ne z izpolnjevanjem vprašalnika, nam prosimo pišite na matej.niksic@uirs.si.
Eden od rezultatov projekta je priprava priročnika za participativno urejanje javnih prostorov, v katerem bomo predstavili tudi slovensko dobro prakso. Veseli bomo, če nas boste opozorili na primere dobre prakse, ki jih izvajate - če bi želeli, da v priročnik vključimo tudi vaše aktivnosti, nam to prosimo sporočite na isti e-naslov.

Koncept domov za vse življenje

Slika: Koncept domov za vse življenje
0 2422

Koncept domov za vse življenje

V okviru založbe Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in raziskovalnega projekta ARRS je izšla znanstvena monografija z naslovom Koncept domov za vse življenje. Avtorja sta Boštjan Kerbler in Ajda Šeme. V knjigi je celostno predstavljen koncept, ki predvideva zasnovo domačih bivalnih okolij na način, da bi lahko ostali v njih vse življenje ne glede na življenjske okoliščine, kot so začasna oviranost (poškodbe, nosečnost idr.), trajna oviranost (invalidnost) ali starost. Predstavljene so tudi možnosti za uvedbo tega koncepta v Sloveniji in načini za širjenje njegovega poznavanja v slovenski družbi. Knjiga obsega 177 strani in stane 15 evrov. Kupiti jo je mogoče pri Urbanističnem inštitutu RS, naročite pa jo TUKAJ .

Po knjigi lahko na kratko prelistate TUKAJ  ali pa si ogledate PREDSTAVITEV .

Tematske smernice “Parkiranje in Celostne prometne strategije”

Slika: Tematske smernice “Parkiranje in Celostne prometne strategije”
0 2226

Tematske smernice “Parkiranje in Celostne prometne strategije”

Uporaba upravljanja parkiranja za učinkovito doseganje ciljev celostnega prometnega načrtovanja

Parkirna politika mest je vse pomembnejša in v večini evropskih mest zelo občutljiva tema. Vključitev parkirnih ukrepov v celostne prometne strategije (CPS) lahko spodbudi izvajanje sprememb in pospeši dolgoročne cilje lokalne CPS, hkrati pa prebivalci na njihovo uvajanje reagirajo čustveno in z odporom.

Z namenom večjega vključevanja parkirne politike v CPS so bile nedavno objavljene evropske tematske smernice »Parkiranje in Celostne prometne strategije - Uporaba upravljanja parkiranja za učinkovito doseganje ciljev celostnega prometnega načrtovanja«, ki ga je financiral EU projekt CIVITAS Park4SUMP. Gre za edini evropski projekt, ki se v zadnjih letih osredotoča na temo upravljanja parkiranja. Smernice povzemajo rezultate skupnega dela koordinatorja projekta Mobiel21 (Belgija), strokovnih partnerjev Univerze Napier (Velika Britanija), mreže POLIS (Belgija), DIFU (Nemčija) in Urbanističnega inštituta RS (Slovenija) ter 16 partnerskih mest projekta Park4SUMP.

Predstavljeni ključni rezultati štiriletnih raziskav projekta Park4SUMP naslavljajo občine in mesta, ki želijo pregledati ali vzpostaviti strategijo upravljanja parkiranja v skladu s svojo CPS. Dodatna vrednost smernic je, da so v njih poudarjeni koraki procesa priprave CPS, kjer so lahko potencialni ukrepi za upravljanje parkiranja izjemno učinkoviti, kar lahko zelo koristi pripravljavcem in izvajalcem CPS. Smernice krepijo tudi zavedanje, da upravljanje parkiranja v celostnem prometnem načrtovanju ni le delovanje, ki olajša parkiranje vozil, temveč je osrednji in strateški ukrep za upravljanje povpraševanja po potovanjih z osebnimi avtomobili in doseganje ciljev CPS, predvsem v smislu zmanjšanja uporabe osebnih avtomobilov.

Tematske smernice so del zbirke smernic EU, ki dopolnjuje prenovljeno drugo izdajo evropskih smernic za izdelavo CPS.

S široko podporo do optimalno povezane skupnosti

Slika: S široko podporo do optimalno povezane skupnosti
0 2303

S široko podporo do optimalno povezane skupnosti

Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

Predstavljamo letos že drugo izdajo iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti. Septembra smo izdelali Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij »S široko podporo do optimalno povezane skupnosti«. Najdete jih na sptm.si.

Sodelovalen in vključujoč način dela že dolgo ni več novost. Vključevanje širokega razpona glasov različnih deležnikov je zato tudi eno ključnih načel celostnega prometnega načrtovanja. Temelji na predpostavki, da bomo dolgoročno najbolj optimalen prometni sistem lahko oblikovali le, če se bomo posvetovali in uskladili z vsemi tistimi, ki ga bodo v prihodnosti tudi uporabljali. Več posameznikov vključimo v proces nastanka naše Občinske celostne prometne strategije, lažje bomo zasnovali dokument, ki bo dobro sprejet v skupnosti in bo hkrati imel vse odlike navdihujoče, a tudi jasne vizije boljše prihodnosti.

Smernice odgovarjajo na izzive vključevanja javnosti v proces priprave in izvajanja Občinske celostne prometne strategije, s katerimi se soočajo pripravljavci ter odgovorni za pripravo Strategij na občinah. Izhajajo iz evropskih smernic za vključevanje javnosti ter so prilagojene izkušnjam in zahtevam slovenskih uporabnikov. Nastale so v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, področje trajnostna mobilnost.

Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog

Slika: Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog
0 2525

Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog

izobraževalni seminar Ven za zdravje 2, Grad na Goričkem, 5. 10. 2022

VABILO in PROGRAM

PRIJAVA !Rok za prijavo je podaljšan do 3. 10. 2022!

PRIROČNIK

NAROČI PRIROČNIK (brezplačno)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije organizira zadnji izobraževalni seminar za občine v okviru programa Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni.

Seminar z naslovom Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog bo potekal v sredo, 5. oktobra 2022 od 10.00 do 13.30 ure na gradu Grad na Goričkem, v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko.

Prvi del seminarja se bo nanašal na poglavja priročnika Ven za zdravje – Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga: Zakaj? Za koga in kaj? Kje? Kako?, v drugem delu pa bo poudarek na pristopih, načrtovanju in možnostih prenosa v prakso za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti zelenih površin za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja. 

Vsebine bosta predstavili mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Vabilo in program sta na povezavi Seminar Ven za zdravje 2.

Prijave zbiramo do 3. 10. 2022  na e-mail. Prijava je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna. Čeprav so ciljna publika predstavniki občin Pomurske in Podravske regije, so k udeležbi vabljeni tudi predstavniki vseh drugih občin Slovenije.

Več si lahko preberete tudi na spletni strani Ven za zdravje! Naročilo brezplačnega priročnika Ven za zdravje pa je mogoče preko te povezave.

Program "Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni" sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj "Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano".

Člani ZAPS prejmejo za udeležbo na dogodku 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa). 

Delavnica suhozidne gradnje na Belem

Slika: Delavnica suhozidne gradnje na Belem
0 2507

Delavnica suhozidne gradnje na Belem

Domačija Pr' Lenart, Belo 1, Medvode, 9. 10. 2022, od 9.00 do 16.00

V mesecu oktobru 2022 bomo s projektom Smoties ponovno aktivni na Belem v Polhograjskih Dolomitih na domačiji Pr' Lenart, kjer smo v juniju 2022 sodelovali pri odpiranju vrat kašče za širšo javnost z otvoritvijo prve razstave Smoties. Tokrat vas vabimo na enodnevno delavnico suhozidne gradnje, ki bo potekala v nedeljo, 9. 10. 2022, od 9.00 do 16.00 ure.

Skupaj bomo obnovili podporni zid ob kašči domačije ter se in situ naučili tradicionalnih znanj gradnje suhih zidov. Delavnica bo tudi priložnost za razmislek, kako lahko suhi zidovi v odprtih prostorih podeželja prispevajo k oživljanju javnega prostora.

Kaj je suhozidna gradnja? Suhozidna gradnja je veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč ter ob razumevanju skladnje nastajajo različni tipi trdnih kamnitih objektov (več o suhozidni gradnji).

Brezplačna delavnica bo potekala pod vodstvom Borisa Čoka, ki je registriran nosilec nesnovne kulturne dediščine. Že od mladosti se ukvarja s prenovo suhozidov po vsej Sloveniji, v zadnjem času pa tudi veliko izobražuje. Delavnica je organizirana v okviru projekta Smoties - Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih (Smoties - Creative works with small and remote places), ki ga v Sloveniji vodi Urbanistični inštitut RS. Pri organizaciji sodeluje tudi domačija Pr' Lenart.

V primeru zelo slabega vremena bo dogodek prestavljen (spremljajte nas na Fb UIRS). S seboj imejte rokavice in primerno obleko, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Toplo vabljeni, da skupaj zavihamo rokave in se naučimo novih veščin ter v možganski nevihti premislimo potenciale javnih prostorih ob suhih zidovih!

Lokacija: Domačija Pr' Lenart, Belo 1, Medvode Število udeležencev je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijave so možne do 5. 10. 2022 oziroma do zapolnitve mest. Izobraževanje je brezplačno.

Posebej vabljeni prebivalci z območja krajinskega parka Polhograjski Dolomiti, kjer potekajo pilotne aktivnosti projekta Smoties.

Nudimo tudi prevoz za manjše število oseb iz lokacij Medvode, Ljubljana. Kontaktirajte nas do 5. 10. 2022 na nina.gorsic@uirs.si.

Foto: Simon Koblar, UIRS Kašča na domačiji Pr' Lenart

Podnebno nevtralna pametna mesta

Slika: Podnebno nevtralna pametna mesta
0 2481

Podnebno nevtralna pametna mesta

Vloga ministrstev v procesu izvajanja ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti, 2. delavnica, Velenje, Vila Bianca, 4. 10. 2022, 9.30 - 14.30

Napovedujemo drugo delavnico za izvajanje programa podnebno nevtralnih mest v okviru operacije SRIP PMiS, ki bo potekala v Velenju v Vili Bianca,  4. 10. 2022 od 9.30 - 14.30. Skupaj z relevantnimi deležniki iz EU Komisije in Slovenije bomo naslovili potrebe mest in opredelili vlogo ministrstev RS v procesu podpore mestom pri izvajanju Misij za podnebno nevtralna in pametna mesta. Delavnica je namenjena najširši javnosti. Več o dogodku na povezavi.

Sive prostore spreminjamo v zelene priložnosti

Slika: Sive prostore spreminjamo v zelene priložnosti
0 2604

Sive prostore spreminjamo v zelene priložnosti

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

Predstavljamo najnovejšo izdajo iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti. Avgusta smo izdelali Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike »Sive prostore spreminjamo v zelene priložnosti«. Najdete jih na sptm.si.

Upravljanje parkiranja je namreč pogosto spregledana priložnost za doseganje ciljev celostne prometne strategije in boljše kakovosti bivanja v občinah. Parkirna politika se zato uveljavlja kot eno glavnih orodij za občine, ki so se zavezale zmanjševanju motoriziranega prometa in emisij toplogrednih plinov, saj ponuja veliko vzvodov za vplivanje na zmanjšanje osebnega motornega prometa in njegovih negativnih posledic. Sodobno upravljanje parkiranja presega pasivno prakso, ki je bila usmerjena v dobra parkirišča in zagotavljanje enostavnega dostopa z avtomobilom do vsakega lokala v naselju. Razvilo se je v vitalen in učinkovit gradnik celostnega načrtovanja prometa.

Smernice so nastale v okviru nacionalnega projekta Izobraževanje za trajnostno mobilnost. Temeljijo na orodju ParkPAD, razvitem v okviru evropskega projekta PARK4SUMP.

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja
0 6586

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

letnik 33, števlka 1, junij 2022

Junija je izšla nova številka Urbanega izziva, v kateri je objavljenih pet znanstvenih člankov in recenzija knjige o globalnih migracijah.

Lepo vabljeni k branju prosto dostopnih slovenskih in angleških člankov in oddaji znanstvenih prispevkov za prihodnjo številko, ki izide v decembru!

Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS

Slika: Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS
0 4007

Spremenjen delovni čas knjižnice Urbanističnega inštituta RS

knjižnica bo od 1. 8. do 19. 8. 2022 ZAPRTA

Izposoja in vračilo gradiva po dogovoru  knjiznica@uirs.si

Zaradi letnega dopusta bo knjižnica od 1. 8. do 19. 8. ZAPRTA. V tem času je možno naročilo gradiva preko servisa Moja knjižnica ali elektronske pošte knjiznica@uirs.si, Ko bomo gradivo pripravili, vas bomo o tem obvestili in se dogovorili, kdaj boste gradivo lahko prevzeli. Vračilo gradiva je možno v nabiralnik pred vhodom na inštitut ali po dogovoru 01 420 13 10. 
 

#Prostorski načrtovalci za odprti prostor na območju Alp

Slika: #Prostorski načrtovalci za odprti prostor na območju Alp
0 3379

#Prostorski načrtovalci za odprti prostor na območju Alp

Spletna predstavitev, 12. 7. 2022 od 13.00 do 13.50

SPLETNA PREDSTAVITEV 12. 7. 2022 od 13.00 do 13.50

Projekt o trajnostnem razvoju odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja OpenSpaceAlps se zaključuje in partnerji želimo javnostim v državah Območja Alp predstaviti najpomembnejše rezultate: priročnik za prostorske načrtovalce, kartografske prikaze odprtega prostora v Alpah, priporočila za politike in izvedbena priporočila ter transnacionalno omrežje prostorskih in sektorskih načrtovalcev AlpPlan.

Spletna predstavitev za zainteresirane javnosti v Sloveniji bo potekala v torek, 12. 7. 2022 od 13.00 do 13.50. V prvem delu bomo člani projektne skupine na Urbanističnem inštitutu RS predstavili projekt in rezultate, v drugem delu pa čas namenili vprašanjem in razpravi.

Informacije o projektu OpenSpaceAlps in poročila so na voljo na spletni strani projekta.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

Vljudno vas vabimo, da se dogodku pridružite preko povezave #Za odprti prostor na območju Alp!

Humana mesta/Human Cities - SMOTIES

Slika: Humana mesta/Human Cities - SMOTIES
0 10376

Humana mesta/Human Cities - SMOTIES

Seminar, študijski ogledi, delavnice, sprehod, Ljubljana in Medvode z okolico, 29. 6. - 1. 7. 2022

Vabimo vas na niz dogodkov v organizaciji Urbanističnega inštituta RS in mednarodne mreže Humana mesta/Human Cities – Smoties, ki bodo potekali od 29. junija do 1. julija 2022 v Ljubljani in na širšem območju Medvod. Uradni jezik mednarodnega dogodka je angleščina. PRIJAVE do zapolnitve prostih mest, najkasneje in vključno do ponedeljka 27. 6. 2022. Uradni program bo v sredini junija objavljen na povezavi in na FB UIRS

Sreda, 29. 6. 2022, 14.00 - 17.30

JAVNI PROSTORI IN PARTICIPATIVNO OBLIKOVANJE S KREATIVNIM SEKTORJEM – RAZISKOVANJE PREKO MEJA URBANEGA - SEMINAR

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova ulica 12, Ljubljana (Plečnikova predavalnica)

Čas

Tema

Predavatelj

13:00

Registracija

14:00

Uvodni pozdrav

 • Matej Nikšič and Nina Goršič, Urbanistični inštitut RS, Smoties Ljubljana
 • Matej Blenkuš, dekan, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

14:10

Uvodni govor

 • Prof. Matthew Carmona, University College London: Zakaj potrebujemo dobro urbano oblikovanje

14:45

Slovenski prispevki

 • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Petra Vertelj Nared, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Anja Zorko, Center za kreativnost

15:30

Diskusija

15:45

Odmor

16:00

Predstavitev projekta Smoties

 • Davide Fassi, Politecnico di Milano, Human Cities Smoties vodilni partner

16:15

Predstavitev dobrih praks
 

 • Anke Strittmatter, Avstria: Dorfschmiede Gutenstein - "Iz sveta naredimo vas"
 • Aljona Surzikova, Estonija: Iz odpadka v diamant. Zgodba Muzeja otroških vozičkov
 • Sara de Gouy, Francija: Da. Pročelje, minimalni projekt v podporo rastlinju
 • Grčija
 • Mojca Senegačnik, Slovenija: Hiša na hribu
 • Islandija
 • Paola Russo, Italija: A cielo aperto / Odprto nebo. Modrost časa.
 • Poljska
 • Portugalska
 • Josie King, Združeno kraljestvo: Cosmic Colliery, seganje po zvezdah v zapuščenem rudniku

17:20

Zaključki

Četrtek, 30. 6. 2022, 9.30 – 20.00

NA OBISKU V MAJHNIH KRAJIH OBČINE MEDVODE*: študijski ogledi in delavnice,

vodeni program z organiziranim prevozom iz Ljubljane

Čas

Tema

Predavatelj

9:30

Odhod avtobusa iz Ljubljane izpred Križank, Trg francoske revolucije

10:15

Kratek postanek v Smledniku (Vaški vrt – voden ogled)

Urška Sešek

10:45

Odhod avtobusa iz Smlednika

11:15

Dobrodošli v Topol pri Medvodah

Participativna delavnica »Prihodnost majhnih krajev in njihovih javnih prostorov«

Občina Medvode Medvode

Lokalni akterji

Moderatorka Natalija Vrhunc

13:30

Kosilo v Topolu pri Medvodah

15:00

Spoznavanje Krajinskega parka Polhograjski dolomiti

 • Odkrivanje gozda
  Osredotočen sprehod po bujnih gozdovih med Topolom in Belim ter premislek o načinu življenja in oblikovanju skupnosti

 • Širjenje sodobne umetnosti in umetnikov izven ustaljenih tirnic
 • Sprehod in umetniška intervencija na domačiji Pr' Lenart

Zvonka Simčič, Mojca Senegačnik,

Mojca Sfiligoj

Vanja Ločniškar

18:00

Otvoritev razstave »Smoties – Majhni kraji. Velike ideje« s kulturnim programom

18:30

Druženje z domačini in spoznavanje lokalnih kulinaričnih tradicij

20:00

Prevoz nazaj v Ljubljano
(zadnja vožnja okrog 22.00)

* Obvezna registracija

Petek, 1. 7. 2022, 8.30 – 10:00

SREČANJE S PLEČNIKOM - NA ČLOVEKA OSREDOTOČENO URBANO OBLIKOVANJE: sprehod po Ljubljani

Čas

Tema

Predavatelj

9:00

Srečanje s PlečnikomNa človeka osredotočeno urbano oblikovanje, Nominacija in uvrstitev na UNESCO seznam **

Prešernov trg

Tomaž Štoka, koordinator delovne skupine za pripravo nominacije Plečnikovih del pri UNESCO, MAO

10:00

Tehnični sestanek (samo za Smoties partnerje)

Plečnikova hiša, Karunova ulica 4-6, Ljubljana

** https://whc.unesco.org/en/list/1643/

Dodatni program:

Vljudno vabljeni k udeležbi na celotnem ali posameznih delih tridnevnega programa! Za podrobnejše informacije kontaktirajte lokalni organizacijski odbor, info@uirs.si):

Več informacij: https://humancities.eu/smoties/

PRIJAVA

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)

Slika: Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)
0 3895

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)

9. - 12. junij 2022, Ljubljana, vodstva, sprehod, ustvarjalna delavnic

10. junija praznujemo svetovni dan art nouveauja, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja spremenil podobo mest v Evropi in tudi izven nje. Na ta dan sta umrla Antoni Gaudi in Ödön Lechner, dva izmed najbolj karizmatičnih artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost popeljala v novo stoletje.

Zamisel o praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se je leta 2013 porodila sodelavcem madžarske revije Art Nouveau Magazine. Od tedaj vse aktivnosti ob svetovnem dnevu art nouveauja koordinirata mednarodna mreža Réseau Art Nouveau Network (RANN) v Bruslju in Ruta del Modernisme v Barceloni, katerih članica je tudi Ljubljana. V tednu okrog 10. junija v vseh partnerskih  mestih mreže RANN potekajo najrazličnejši dogodki – razstave, predavanja, vodeni sprehodi po mestih in muzejskih zbirkah.

Praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se pridružuje tudi Ljubljana, ki pripravlja  vrsto dogodkov, s katerimi pomaga v javnosti krepiti zavest o kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te nam tako bližnje dediščine.

LETAK

PROGRAM

Več o mednarodni mreži: www.artnouveau-net.eu

Sodelujejo:

Mestna občina Ljubljana

Mestni muzej in galerije Ljubljana

Narodni muzej Slovenije 

Narodna galerija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

Filozofska fakulteta Ljubljana

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ZRC SAZU – Umetnostno zgodovinski inštitut Franceta Steleta

MGML – Vila Zlatica

NLB

Bankarium

Turizem Ljubljana

Cultural Routes of the Council of Europe programme

SMOTIES — Majhni kraji. Velike ideje

Slika: SMOTIES — Majhni kraji. Velike ideje
0 3707

SMOTIES — Majhni kraji. Velike ideje

Razstava, 13. - 24. 5. 2022, pred Knjižnico Medvode

Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom CCC vabi na razstavo »Majhni kraji. Velike ideje.« S fotografijami in kratkimi opisi so prikazani primeri dobrih praks izboljševanja javnih prostorov v oddaljenih krajih Evrope. V fokusu so ustvarjalni, nekonvencionalni pristopi, ki se odvijajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Razstava je del projekta SMOTIES programa Ustvarjalna Evropa, soustvarili so jo partnerji iz Avstrije, Estonije, Francije, Grčije, Islandije, Italije, Poljske, Portugalske, Slovenije in Združenega kraljestva. Vsebine lahko navdihnejo tudi vas pri razmisleku, kako izboljšati javni prostor vaše vasi ali naselja, zato pozor – ogled razstave lahko spodbudi vaše lastne ideje in dejanja in pripomore k spremembam naših skupnih prostorov na bolje!

Zunanja razstava bo na ogled od 13. maja do 24. maja 2022 pred Knjižnico Medvode. Vljudno vabljeni!

Atenska listina (Le Corbusier)

Slika: Atenska listina (Le Corbusier)
0 3471

Atenska listina (Le Corbusier)

prevod in predgovor Breda Mihelič

Atenska listina je temeljni dokument o modernem urbanističnem načrtovanju. Nastala je na 4. mednarodnem kongresu moderne arhitekture (CIAM) med 29. julijem in 14. avgustom 1933 na ladji Patris II, ki je plula iz Marseilla v Atene. Na tem kongresu so urbanisti in arhitekti z vseh koncev Evrope in sveta razpravljali o racionalni rasti modernih mest in sprejeli osnovne smernice modernega urbanizma. Besedilo listine je leta 1941 uredil in s komentarji opremil Le Corbusier, knjiga pa je prvič izšla leta 1943.

Atenska listina obsega 95 tez o načrtovanju, gradnji in razvoju modernih mest ter velja za manifest modernega gibanja v arhitekturi in urbanizmu. Prevedena je v številne svetovne jezike in sodi med temeljna dela s področja urbanizma.

Njen koncept t. i. funkcionalnega mesta so prevzeli urbanisti po vsem svetu, posebej pri velikopoteznih gradnjah novih mest po drugi svetovni vojni, predvsem pa se je ta koncept izkazal kot zelo uspešen pri rekonstrukciji v vojni razrušenih mest.

Charles Edouard Jeanneret - Le Corbusier (1887–1965) je bil sloviti švicarsko-francoski arhitekt, oblikovalec, pisec in slikar. Pripadal je prvi generaciji mednarodne šole moderne funkcionalistične arhitekture in bil vodilni arhitekt mednarodnega modernega gibanja ter eden od ustanoviteljev mednarodnih kongresov moderne arhitekture CIAM.

Sprehosad

Slika: Sprehosad
0 3743

Sprehosad

obrezovanje in sajenje sadnih dreves, sprehod, pogovor in druženje

20. marec 2022

ob 14.00: Parkirišče pri Podružnični OŠ Topol, Topol pri Medvodah 17, Medvode

ob 16.00: Domačija Pr' Lenart, Belo 1, Medvode

20. 3. 2022

ob 14.00: Parkirišče pri Podružnični OŠ Topol, Topol pri Medvodah 17, Medvode

ob 16.00: Domačija Pr' Lenart, Belo 1, Medvode

Pridružite se nam na sprehodu s Topola do Belega na katerem bomo:

⦁ s strokovnjakom za stare sadne sorte spoznavali znanja o obrezovanju, sajenju in gojenju starih, avtohtonih vrst sadja in ohranjanju travniških sadovnjakov,

⦁ s strokovnjaki za urejanje prostora razmišljali o izboljšanju javnega prostora v majhnih krajih hribovitega zaledja Medvod,

⦁ zbirali zgodbe in spomine iz življenja in dogodkov v teh krajih.

Sprehod bomo zaključili na domačiji Pr' Lenart na Belem s sajenjem dreves ob Poti suhih hrušk, z glasbo in pogostitvijo.

Z vami bomo: Valentin Zabavnik (predsednik Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice),  Zvonka Simčič in Mojca Senegačnik (umetnici, Zavod CCC - HIŠA NA HRIBU), Jakob Šubic (gozdar in aktivni lokalni akter v javnem prostoru), Mojca Sfiligoj (Domačija Pr' Lenart, Belo), Matej Nikšič, Nina Goršič, Gurvan Séïté (Urbanistični inštitut Republike Slovenije), Blaž Grm (glasba) in drugi.

Toplo vabljeni!

Nudimo tudi prevoz za 7 oseb na relaciji Medvode – Topol. Kontaktirajte nas do četrtka, 17. 3 .2022 na nina.gorsic@uirs.si, 031 677 433.

V primeru zelo slabega vremena bo dogodek prestavljen na naslednjo nedeljo (spremljajte nas na Fb UIRS).

Projekt SMOTIES (Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih -  Human Cities) je sofinanciran s programa Ustvarjalna Evropa Evropske unije.

Organizatorji: Urbanistični inštitut RS, Zavod CCC, Domačija Pr' Lenart in drugi lokalni akterji.

Podporniki: Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO.Si, POŠ Topol

RSS
135678910Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top