Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
openSpaceAlps.jpg

OpenSpaceAlps

Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanjaProgram / naročnik / financer itd.:
ALPINE SPACE Interreg V-B 2014-2020

Trajanje projekta:
2019 - 2022Spletna stran

Kratko o projektu:


OpenSpaceAlps – Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja – je bil odobren na četrtem razpisu programa INTERREG V B za Območje Alp. Prostorsko se nanaša na alpski prostor in na območje, ki ga zajema EUSALP - Strategija EU za alpsko regijo. V izvajanje projekta je vključenih sedem ustanov iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Partner iz Slovenije je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Poglavitni cilj projekta OpenSpaceAlps je prispevati k trajnostnemu razvoju alpskega prostora z ohranjanjem okoljsko in naravno visoko vrednih delov odprtega prostora. V alpskih dolinah se obseg odprtega prostora zmanjšuje zaradi širjenja naselij in prometnih površin, na višje ležečih območjih pa ta prostor pogosto razvrednotijo infrastrukture, povezane z gozdarsko, kmetijsko in turistično dejavnostjo. V projektu si prizadevamo spodbuditi procese, ki vodijo k uvajanju novih pristopov v prostorskem načrtovanju v alpskih državah, in za jačanje upravljanja s prostorom na transnacionalni ravni.
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj skozi transnacionalni program Interreg Območje Alp. Celotna vrednost projekta znaša 980.739,61 EUR, od tega prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 833.628,65 €.

 Vodja projekta:


Mag. Andrej Gulič univ. dipl. soc. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 17
andrej.gulic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top