Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjekti

Spletne strani projektov v delu

Spletne strani končanih projektov

life_1 resize.jpg

CARE4CLIMATE

CARE4CLIMATE

LIFE Integrated projects 2017 - Climate Action

PUSELHES-2.jpg

PUSH

Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

ARRS

ZEL18-4961_Ljubljana-Trst_mk_P.png

CROSSMOBY

Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA

CRP CPS Pogled mesto kolesarska steza.png

CRP PrometProstor

Integracija CPS in OPN s celovito obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanju

ARRS, MOP, MzI

Pcone_logo_w-300.png

CRP Poslovne cone

Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije

ARRS

HR-SLO.jpg

BILATERAL PROJECT SLO-HR

Urbana revitalizacija mestnega središča na primeru Ljubljane: primerjava z mestnim središčem Zagreba

ARRS/Ministarstvo znanosti i obrazovanja

UIRS-Logo.png

Raziskovalni program UI RS 2018

Raziskovalni program UI RS 2018

ARRS

logo_venzazdravje1_www_300_200_verzija 6.png

VEN ZA ZDRAVJE

Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnh dejavnosti prebivalstva

Ministrstvo za zdravje

SDUO.png

SDUO

Priprava strokovnega gradiva za določitev meril in kriterijev socialne degradacije urbanih območij

Ministrstvo za okolje in prostor

primerjava DUO_logo.png

DUO primerjava

Povezava nalog, ki obravnavata degradirana območja, opredelitev do izdelanih metodologij in oblikovanje predloga rešitve

Ministrstvo za okolje in prostor

BhENEFIT.png

BhENEFIT

Built heritage, energy and environmental-friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas

Interreg Central Europe

CONNECTING.png

CONNECTING NATURE

CONNECTING NATURE Coproduction with nature for city transitioning, innovation and governance

Obzorje 2020

Parkirni standardi MOP.png

Parkirni standardi MOP

Analiza in izhodišča za prenovo mirujočega prometa v urbanih naseljih v povezavi na prometno politiko

Domači

podloga_1.png

Simulacija demografskega razvoja

Simulacija demografskega razvoja Škofje Loke

Občina Škofja Loka

qaps-logo.png

QAPS

Model za kakovostno staranje v odmačem bivalnem okolju

ARRS

krasen-logo.png

KRASen

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora

ARRS-temeljni raziskovalni projekt

C3places_logo_ready.png

C3PLACES

C3Places Using ICT for Co-creation of inclusive public places

Urban Europe / Obzorje 2020

logo-and1.png

DANUBE ART NOUVEAU

Sustainable protection and promotion of ART NOUVEAU heritage in the Danube Region

Inetrreg Transnacionalni program Podonavje

Pluralps_logo_with_ERDF_reference_RGB.png

PlurAlps

Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space

Alpine Space

LOS_DAMA_logo_positive_RGB.png

LOS_DAMA!

Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas

Območje Alp

ASTUS interreg 2 CMJN.jpg

ASTUS

Alpine Smart Transport and UrbanismStrategiesPremišljene prometne in urbane strategije za območje Alp

EU program

logo_ppn1.png

CRP MORJE

Razvoj procesa in postopkov integralnega pomorskega prostorskega načrtovanja

ARRS-MOP

podloga_2.png

CRP_Kmetije

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov

ARRS in MKGP

OPN MOL_logo.png

OPN MOL SD

Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana

MOL

SV-Ljutomer-Ormoz.png

ŠV Ljutomer Ormož

Študija variant za vzpostavitev kolesarske povezave med Ljutomerom in Ormožem

Domači

podloga_3.png

Mikrosimulacijski model prebivalstva Občine Domžale

Mikrosimulacijski model prebivalstva Občine Domžale

Občina Domžale

CPS-MONM.png

CPS NM

Celostna prometna strategija Novo mesto

Domači

Prosperity.png

PROSPERITY

Podpora lokalnim in nacionalnim upravam pri izboljšanju kakovosti in uvajanju Celostnih prometnih strategij. / Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans.

Horizon 2020

LUMAT-RGB.png

LUMAT

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj)

Central Europe

stanovanja_NM.png

Stanovanja NM

Izdelava sprememb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto: Novelacija študije potreb po stanovanjih

Mestna občina Novo mesto

InSistPP.png

INSIST.PP

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja

ARRS - temeljni raziskovalni

Inspiration_logo.png

INSPIRATION

INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

Horizon 2020

zmoremo-logo.png

ZMOREMO

Promoting equality and combating discrimination of persons with disabilities

PROGRESS

Human Cities_fotoarhiv UIRS Humana mesta 2.png

UCITIES

Humana mesta: izzivanje merila mesta / Human Cities: Challenging the City Scale

Ustvarjalna Evropa - Kultura

informes.png

Informes

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji

ARRS

dostopnost-izobraževanje.png

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam - strokovno izobraževanje

Slovenski etnografski muzej

Push-Pull.png

PUSH&PULL

PUSH&PULL

IEE STEER

Evidence.png

EVIDENCE

EVIDENCE

IEE STEER

razsirimo obzorja kulturnega_www.png

Razširimo obzorja kulturnega

Razširimo obzorja kulturnega – invalidi in pripadniki različnih narodov: spodbujevalci razvoja kulture

Beletrina, Zavod za založniško dejavnost

sphera.png

SPHERA

Spatial planning and health systems: enhancing territorial governance in Alpine Space

Alpine Space

MER_logo.png

MER

Upravljanje in trženje industrijskih območij

EU program Mediteran 2007 - 2013

SUNSHINE_logo.jpg

SUNSHINE

Energetska učinkovitost s pomočjo prostorskega načrtovanja

CIP - Competitivveness and inovattion framework programme 2007-2013

STATUS_logo.png

STATUS

Strategic Territorial Agendas for Small and middle sized Towns urban systems

Cilj3 - Jugovzhodna Evropa

genderste.png

GenderSTE

Networking the way to gender equality in science and technology

COST

podloga_2.png

ANN children online activities

ANN children online activities

EU program

clear_www.png

CLEAR

Dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za vse

Mestna občina Kranj / Program teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa

podloga_1.png

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

partageplus.png

PartagePlus

Digitising Art Nouveau for Europeana, ICT Policy Support Programme

ICT Policy Support

podloga_2.png

CyCity

CyCity: WHICH WAY URBAN CYCLISTS REALLY GO?Research project: Quantitative analysis of the route choice preferences of cyclists using GPS-tracking and questionnaires.Part of the Swedish Research Programme CyCity, Work Package 6b

adapt2dc.png

ADAPT2DC

ADAPT2DC

Central Europe Programme

podloga_2.png

Zasebni najem

Model za vzpostavitev učinkovitega najemnega stanovanjskega trga v Sloveniji

WEB_art nouveau & ecology.png

Art Nouveau & Ecology, website

Art Nouveau & Ecology / Nova umetnost in narava; oblikovanje in vzdrževanje spletne strani projekta

Kultura 2007-2013

Human Cities_fotoarhiv UIRS Humana mesta 2.png

HUMAN CITIES 2

HUMAN CITIES 2: Reclaiming the public space

Kultura 2007-2013

Poslovne cone_Copyright 2006 PC Komenda.png

Poslovne cone

Interaktivna spletna stran

JAPTI

art nouveau & ecology1.png

Art Nouveau & Ecology

Art Nouveau & Ecology / Nova umetnost in narava

Kultura 2007-2013

podloga_2.png

DEMOCHANGE

Demografske spremembe v Alpah: prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj / Demographic change in the Alps: adaptation strategies to spatial planning and regional development

Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje: Območje Alp

podloga_3.png

Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje

Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje

ARRS, Ministrstvo za kulturo RS

podloga_3.png

Muzeji, javnost, dostopnost

Muzeji, javnost, dostopnost

Ministrstvo za kulturo RS

COBRAMAN_logo.png

COBRAMAN

COBRAMAN is a European-funded project dealing with the revitalisation of brownfield sites. All over Europe, revitalisation of brownfield sites plays an important role in avoiding urban sprawl and improving the quality of the urban environment.

CENTRAL EUROPE

ukrepi.png

Dostopnost

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir

podloga_3.png

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju : priporočila za prostorske analize na lokalni ravni

Urad vlade RS

Genderalp.png

GenderAlp! Prostorski razvoj za moške in ženske

Spatial development for women and men

INTERREG IIIB Alpine Space Programme

podloga_3.png

Interaktivna karta dostopnosti

Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

podloga_2.png

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

Ministrstvo RS za kulturo, ARRS

podloga_3.png

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

ARRS

podloga_3.png

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo RS, ARRS

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

NOVIČNIK

Bi bili radi obveščeni o novicah
in delu Urbanističnega inštituta RS?

Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Loading
Copyright 2019 by UIRS
Back To Top